Tårne i landskabet

Det er et tværfagligt forløb om at bygge tårne af forskellige bjergarter på en strand i Thy. Eleverne får erfaringer med landart, vægt, massefylde, størrelse og rumlige konstruktioner.
Du kan bygge flotte tårne af strand-sten. Foto: Mette Pedersen.

Forberedelse

 • ”spillekort om sten_let udgave” printes i A3, lamineres og klippes ud, så tekst og billede hører sammen. 
 • Arbejdsark "Måling og tårne i landskabet" og "underøg en sten" samles til et hæfte.
 • Se listen over grej og forbered ud fra den. 

Opgaven

Eleverne skal arbejde tværfagligt ved at bygge tårne af forskellige bjergarter på en strand i Thy. De får kompetencer og stifter bekendtskab med begreber som landart, opmåling og bjergarter. 

Eleverne forbereder sig hjemme, hvorefter de løser to opgaver på stranden, som handler om at sortere sten og bygge tårne af sten. Forløbet afsluttes hjemme på klassen med bearbejdning af oplevelserne og en evaluering i forhold til de opstillede læringsmål. Der er lavet printvenlige arbejdsark til hver opgave.

Sådan gør du

1. Hjemme i klasserummet

Tal med eleverne om læringsmål for forløbet. Arbejdsarket: ”Tegn på læring om tårne i landskabet” kan bruges sammen med eleverne til at synliggøre og indgå i dialog om mål, den løbende feedback og evaluering. Det er et arbejdsredskab for eleverne, hvor de skal forholde sig til fagord og løbende sætte kryds ved den læring, de tilegner sig gennem forløbet. 

Fortæl kort om det sted, I skal besøge og hvilke regler, der gælder på turen. Vandet tiltrækker, og det er ærgerligt at starte turen med våde fødder.

Eleverne vil opleve, at nogle sten er svære, mens andre er mere egnede til at bygge tårne af. Fx er sandsten mere runde, mens flint har forskellige former fordi flint fx kan dannes i gange fra gravende krebsdyr eller i skaller fra f.eks. søpindsvin. Andre sten føles mere bløde som fx kridt. Når eleverne bygger tårne får de grundlæggende erfaringer med vægt, massefylde, størrelse, højde og måling. 

2. Ude i naturen

Find og sorter bjergarter
Eleverne skal indsamle og sortere sten parvis. Find sten af hver bjergart, der er egnet til at bygge tårne af. 

Eleverne kan bruge billederne i arbejdsark ”spillekort om sten_let udgave” som hjælp til at finde de forskellige bjergarter.  Print arbejdsarket hjemmefra i A3, laminer billederne og klip kortene ud så tekst og billede passer sammen.

Billederne af sten og de tilhørende fundne sten ligges på række og vil fungere som hjælp, når eleverne skal bygge deres tårne. 

Tal med eleverne om, at det kan være svært at bestemme, hvilken bjergart det er, idet de enkelte sten fx granit har flere farvespil, størrelsen er forskellig og sammensætningen af partikler i den enkelte sten kan variere i størrelse. Det er i orden at være i tvivl og usikker. 

Lav en bunke til de sten, som I er i tvivl om.

Tip: Våde stens mineraler og mønstre fremstår mere tydeligt.  

Byg tårne i landskabet 
Eleverne hjælper hinanden parvis. De skal lave landart ved at bygge minimum tre tårne af tre forskellige bjergarter. Det skal være den samme bjergart til et tårn.  

Når klassen har bygget tårne, vil der fremstå et landskab af tårne på stranden. Eleverne skal nu arbejde parvis med følgende opgaver: 

a. Billeder til elevernes historier
Der skal tages billeder til de historier, eleverne skal arbejde med i klasserummet, når de kommer tilbage. Fortæl hvordan de kan eksperimentere med at tage billeder i frø-, fugle og normalperspektiv. Lad fx to hold tage billeder på skift, mens resten af klassen arbejder med:

b. Måling af højde og afstand
Hvor høje er tårnene? Og hvor langt er der fra et tårn til havet? Eller til den nærmeste skrænt, redningskrans eller til klassens skole? Her arbejder klassen med afstand. 
I arbejdsark: ”Måling og tårne i landskabet” kan eleverne notere højde på tårne og afstand. 

c. Undersøg en sten
Arbejdsark: ”Undersøg en sten” er et ekstra arbejdsark til de hurtige elever, hvor de kan undersøge, skrive om og tegne en bjergart. 

3. Tilbage i klasserummet

Elevernes oplevelser og læring kan forankres og bearbejdes ved at:

 • Eleverne skriver om deres oplevelser ved stranden og indsætter billeder af deres tårne. 
 • Eleverne laver postkort af de billeder, de har taget på turen. Brug et billedredigeringsprogram.   

Afrund forløbet med en refleksion over det lærte, så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet i Nationalpark Thy.

Evaluer på læringsmålene. Har eleverne nået læringsmålene? Brug arbejdsark: ”tegn på læring om tårne i landskabet”.

Eleverne kan:

 • fremstille rumlige konstruktioner og skulpturer.
 • bidrage til løsning af enkle matematiske problemer.
 • undersøge hverdagssituationer ved brug af matematik.
 • beskrive/måle afstand og højde, samt arbejde med enheder som mm, cm, m.
 • bestemme forskellige bjergarter/sten.
 • tage billeder i frø-, fugle- og normalperspektiv.
 • skrive en tekst om deres oplevelser på stranden.

Eleverne har viden om:

 • enkle præsentations- og udstillingsformer.
 • kendetegn ved undersøgende matematik.
 • måling af længde og højde.
 • forskellige bjergarter/sten.