Biodiversitet: Kobling mellem forskellige levesteder

Gennem forskellige aktiviteter og en leg undersøger eleverne biodiversitet i et eller flere områder.
Bliv Skjoldunge - Vandløbets liv og kræfter. Foto: INSP Media.

Dyk ned i stort tema om biodiversitet

"Biodiversitet - en fantastisk verden af forskellighed” er et større materiale, der består af tre forløb. I denne artikel er det forløb 3, som er beskrevet. Hvis du hellere vil læse om de andre forløb, kan du klikke herunder.

Forløb 1: Det magiske og vidunderlige i naturen (5 lektioner)

Forløb 2: Undersøg og få øje på biologisk mangfoldighed (4 lektioner)

Forløb 3: Kobling mellem forskellige levesteder (6 lektioner)

Tre forløb med hver fem aktiviteter

Materialet handler om at få eleverne ud af klasseværelset. De skal opleve naturen omkring skolen og på tur til andre naturtyper. De kommer til at arbejde med naturvidenskabelige arbejdsmetoder, gennem sjove og udfordrende udendørsaktiviteter.

Oversigten viser tre forløb om biodiversitet med fem aktiviteter til hvert forløber
Skemaet viser en oversigt over de aktiviteter, der hører under hvert af de tre forløb.

Fokus i materialet ligger på inddragelse af krop og sanser gennem lege og aktiviteter. Ved at undervise med kroppen forrest og alle sanserne i brug, får man ofte mere motiverede elever, forankrer viden dybere og skaber en større forståelse for abstrakte begreber. Derfor er der til hvert delelement i forløbet henvist til en konkret fysisk aktivitet, I kan lave. Aktiviteterne kan laves i alle naturtyper.

Arbejd inde og ude

Der er taget udgangspunkt i, at noget af materialet kan bruges hjemme på skolen (herunder videoer). Dette sikrer, at eleverne er klædt på til, hvad de skal arbejde med, når de kommer ud. Materialet er bl.a. udarbejdet som printbare "ark", men det er ikke nødvendigt, at de skal printes. I stedet er der lagt op til, at de blot fungerer som hjælpeværktøj til, hvordan man kan lave en aktivitet. Der er materiale målrettet eleverne og materiale målrettet dig som lærer (markeret med "lærervejledning").

I kan bruge de dele i materialet, som er relevante for jer, og I behøver ikke at tage udgangspunkt i materialet i den præsenterede rækkefølge.

Forløb 3: Kobling mellem forskellige levesteder

Eleverne sammenligninger forskellige naturtyper, og “måler” biodiversiteten. Måske kan I også komme med nogle kvalitative udtalelser om biodiversitetens status i et givent område. 

  • På tur til en anden naturtype
  • Aktivitet 1: Kortlægning med Arter.dk 
  • Aktivitet 2: Mål biodiversiteten med Biobarometer
  • Aktivitet 3: Mål biodiversiteten med et Biodiversitets indeks
  • Leg: Byg en naturtype

Forberedelse

Lad eleverne se intro filmen, som forbereder dem på, at de nu skal ud at bruge alle sanser for at iagttage biodiversitet i naturen. 

 

I kan også med fordel se filmen Hvad er biodiversitet?

Udvælg aktiviteter

Der er ikke én rigtig måde at bruge materialet. I besøger et område, hvor I ønsker at undersøge biodiversitet, og her kan I arbejde med en, to eller alle tre aktiviteter. I vælger selv, om I vil afslutte med legen: Byg en naturtype. I kan også arbejde ud fra et fokus, fx kan I fokusere på ét rige: Planteriget, dyreriget eller svamperiget.

Til både turen og aktiviteterne hører en lærervejledning, som du med fordel kan læse først. De fleste andre arbejdsark består af en del til eleven og en del til dig som lærer, hvor du fx kan se, hvordan et skema kan udfyldes eller lignende. 

Her (og i boksen ude i højre side) finder du links til alle de materialer, der hører til forløbet:

Evaluering

Elevernes læring kan være svær at måle, men det er muligt at kigge efter tegn på læring. Bemærk om eleverne kan formulere en hypotese og om de har overvejelser om og idéer til, hvordan undersøgelserne kan udføres. Du kan også være opmærksom på, om eleverne bruger de fagbegreber, som er blevet introduceret i aktiviteterne, når de forklarer andre om deres undersøgelser og udbytter af aktiviteterne. 

Aktiviteterne tager udgangspunkt i kompetenceområderne for natur/teknologi, især det undersøgende. Også modeller, kommunikation og perspektivering indgår i aktiviteterne. 

Indholdet lægger sig især indenfor færdigheds- og vidensområderne: Naturen lokalt og globalt og Natur og miljø.

Under de enkelte aktiviteter er der beskrevet mere konkrete mål.