Cykel med dyrene

Et cykelløb til 7 poster, hvor eleverne leger og lærer om almindelige dyr i Danmark.
Musvåge (Buteo buteo)

Kort om forløbet

"Cykel med dyrene" er et cykelløb på med syv poster - og syv lege om dyr. Forløbet er oprindelig er lavet til brug på Naturcenter Vestamager, hvor cykelløbet er 13 kilometer langt. Ideen og posterne kan bruges mange steder i Danmark og du kan som lærer lægge løbet ud i dit eget område, så det passer med rutelængde, lokale dyr og naturtyper.
 
Hver post indeholder aktiviteter, lege og samarbejdsøvelser, som sætter fokus på bevægelse og sanser. I løbet af cykelløbet bliver eleverne udfordret til at bevæge sig på alsidige måder - som almindelige dyr i Danmark. Du kan vælge færre poster og stadigvæk få noget ud af løbet.
 
Klassetrin:
Forløbet er tænkt til 3.-5. klasse, men yngre klassetrin kan også gennemføre det, hvis du tilpasser rutens længde.
 
Antal elever og lærere:
Det er muligt at være fra 10 elever og op til omkring 25 elever. De fleste poster kræver, at der mindst er 10 elever for at kunne udføre dem. Det kan anbefales, at to lærere deltager, da det kan være svært at holde styr på 25 elever på cykel.
 

Formål

Formålet med cykelløbet er, at eleverne oplever naturen gennem kroppen. Posterne lægger op til, at eleverne bruger mange forskellige sanser i naturen. Samtidigt indeholder nogle af posterne samarbejdsøvelser.
 

Sådan gør du

Læg løbet ud i landskabet - og afsæt posterne på et kort. Du kan læse de forskellige poster nedenfor:
 

Post 1 – Harehop

Haren:
Haren har en karakteristisk hoppende gang- og løbeart. Den kan bevæge sig meget hurtigt. På korte afstande kan den nå en hastighed på op til 80 km i timen. I løb kan den ændre retning 90 grader i et hop uden at nedsætte hastigheden. Haren er også god til bevæge sig på lange distancer, hvor den kan holde en fart på 50 km i timen på over en kilometer.
 

 
Aktivitet:
Aktiviteten foregår for foden af bakken. Eleverne placeres omkring 30 meter fra bænken, som er på toppen af bakken. Første deltager hopper fra et startpunkt med samlede ben, så langt vedkommende kan. Derefter hopper næste deltager fra foregående deltagers landingssted, og sådan skifter man til man er nået målet. Man kan lade to eller flere hold konkurrere mod hinanden. Det gælder om at nå målet med færrest hop.

Det er bedst med 4-6 i hver gruppe. Aktiviteten arbejder med elevernes styrke, balance og samarbejde.
 

Post 2 - Pas på musvågen! 

Musvågen:
En af musens fjender er musvågen. Musvågen fanger ofte sit bytte ved at sidde på en pind, et træ eller en stor sten og vente på sit bytte. Musvågens spiser hovedsagelig mus.
 

 
Aktivitet:
Alle deltagere, på nær den deltager som udnævnes til musvåge, står som mus ved hvert deres træ. Det gælder om at bytte træ musene imellem. Musene bytter træ ved at få øjenkontakt til en anden mus og derefter løbe til dennes træ. Under træerne kan musvågen ikke se musene fra luften. Det gælder derfor for musvågen om at fange musene, mens de bytter træ. Når musvågen fanger en mus, bytter de roller.
 

Post 3 – Den vilde tyr

Tyren:
Bliver en tyr aggressiv, stanger den sin modstander med hornene. Tyren bliver brugt til tyrefægtning i Spanien.
 

 
Aktivitet:
Deltagerne tager fat om rebet med begge hænder og står med næsen mod midten. Tyren går ind i midten af cirklen. Lad en voksen starte som tyr.

Tyren har horn i panden, hænder bruges til at vise de farlige horn. Tyren er vild, skraber i jorden og brøler højt. Den farer rundt for at se om den kan røre ved en af deltagerne i cirklen. Først nøjes tyren med at løbe truende rundt. Deltagerne må slippe rebet for at undgå at blive fanget. De skal hurtigt have fat i rebet igen. Rebet må ikke røre jorden. Når tyren rammer en af deltagerne bliver denne den nye tyr.
Den nye tyr gentager ritualet med at skrabe og brøle. Hvis rebet rører jorden, er tyren fri, og der er nu dømt fangeleg på hele arealet.
VIGTIGT: af sikkerhedshensyn skal rebet holdes i hoftehøjde.
 
Materiale:
Langt reb som danner en cirkel.
 

Post 4 – Hvem er højest i rangordenen?

Dådyret:
Dådyrets hanner hedder dåhjorte. Den stærkeste dåhjort er øverst i flokkens hierarki. Om foråret kaster - eller taber - hjortene deres gevir, for derefter at få et nyt hen over sommeren. De største hjorte taber deres gevir først - og så ændrer rangordenen sig. Nu kommer de største hjorte nederst i hierarkiet, indtil de andre hjorte også taber deres gevirer. Så kæmpes der med forben om retten til at være konge, til gevirerne er klar igen om efteråret.
 

 
Aktivitet:
I skal nu kæmpe om, hvem der kommer højest i hierarkiet.
Læg de to pinde ud på jorden med ca. 5 m. mellemrum. Sæt jer med ryggene mod hinanden imellem pindene. Prøv nu at skubbe hinanden – uden at løfte numsen fra jorden. Den, der først får skubbet den anden over pinden, har vundet og har derfor den højeste plads i rangordenen.
 
Materiale:
To pinde. Kan evt. findes på stedet.
 

Post 5 – Naturlotteri

Musen:
På Vestamager er der rigtigt mange mus. Den mest almindelige er markmusen, som er på billedet. Markmusen lever hovedsaligt af grønne planter og er den gnaver i Danmark der spiser mest friske planter. Det kan være mælkebøtter, kløver og forskellige slags græs. Den gnaver også barken af små nye træer for at komme ind i det yderste vækstlag af træerne, som den spiser. I øvrigt elsker markmusen stænglerne fra brombær. Markmusen bruger meget tid på at samle sin mad sammen på små udvalgte ædepladser, hvor den i ro og mag kan spise.
 

 
Aktivitet:
Del klassen i to hold. Hvert hold får 10 minutter til at finde 6 forskellige ting fra naturen, som samles på holdets dug. Når tiden er gået, bytter holdene duge og hvert hold skal nu finde de samme ting, som det andet hold fandt. Man dyster og får point for hurtighed.
 
Materiale:
2 duge
 

Post 6 – Ræven efter musen

Ræven:
Ræven er et almindeligt rovdyr i Danmark. Alle de dyr som ræven æder kaldes byttedyr. Ræven æder mange forskellige dyr bl.a. mus, regnorme og harekillinger. Rævens lyttesans og lugtesans er særdeles veludviklet og på den måde kan den opspore og fange sit bytte.
 

 
Aktivitet:
Der vælges en deltager til at være ræv. Ræven får bind for øjnene og får en ”hule”, som er et ståsted, gerne omgivet af kviste og visne blade. Det er nu de øvrige deltagers opgave at være mus og snige sig hen mod ræven, uden at blive hørt. Når ræven hører en lyd, peger den mod det sted, hvor lyden kommer fra, Er man blevet udpeget, er man død, og står stille indtil legen er færdig. Legen afsluttes enten ved at alle musene er ”blevet ædt” eller ved, at en af musene når hen og kan røre ræven.
 
Materiale:
Tørklæde til at have for øjnene
 

Post 7 – Mimestafet

Vestamagers dyr:
I denne aktivitet kan alle dyr bruges. Dette er f.eks. mus, kvæg, dådyr, musvågen, fiskehejre, strandskade, ræv, hare og frø, husskade, vibe og snog.
 
Aktivitet:
To hold stiller sig på to rækker foran bakken. Forreste mand i hver række løber for fuld kraft op til hver sin meddeler, som står på toppen af bakken. Meddeleren hvisker et udsagn om et dyr som skal mimes. Et eksempel på et udsagn kunne være ”Haren er god til at hoppe”. Det skal eleven mime, når vedkommende kommer tilbage til sit hold. Det er ikke tilladt at bruge ord. Når udsagnet er gættet løber næste mand i rækken straks op til meddeleren og får et nyt udsagn. Når alle i rækken har løbet og mimet stopper man. Hvilket hold bliver først færdigt?
De to meddelere kunne med fordel være turens to lærere. Disse har mimekortene.
 
Materiale:
Mimekort. Du kan som lærer også selv finde på udsagn, som eleverne kan mime. På den måde arbejder eleverne med det, som du synes er væsentligt.
 
Se også et udkast til mimekort her:
 
 
 
 
 
 
Haren kan hoppe hurtigt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haren kan løbe 80 km i timen
 
 
 
 
 
Musen er et af rævens byttedyr
 
 
 
 
 
Musvågen æder mus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lever der dådyr her?
 
 
 
 
 
Tyren stanger med sine horn
 
 
 
 
 
Musvågen svæver over skoven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjorten har gevir
 
 
 
 
 
Musen er en gnaver
 
 
 
 
 
Ræven er et rovdyr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ræven har en god lyttesans
 
 
 
 
 
Mus laver gange i jorden


Baggrund

Cykel med dyrene på Vestamager
Oprindeligt er cykelløbet udviklet til Naturcenter Vestamager - og her kan I også gennemføre det. Vil I det er her praktiske oplysninger:

Materiale der kan lejes hos Friluftshuset ved Naturcenter Vestamager.
- Cykler kan lejes for 10 kr. pr. elev pr. dag
- Reb på omkring 10 – 15 meter, 2 duge og tørklæder til posten ”Ræven efter musen”
- Kort over Vestamager med afmærkede poster
- Posterne med aktiviteterne
- Mimekort til posten ”Mimestafet”

Trinmål for faget idræt:

I forhold til Trinmål for faget idræt efter 5. klasse kan følgende Trinmål tilgodeses:
Under kategorien Kroppen og dens muligheder:

  • indgå i og skabe forskellige idrætslige lege sammen med andre

    Under kategorien Idrættens værdier:
  • udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter
  • acceptere forskelligheder i egne og andres færdigheder
  • kende til elementære forhold om kroppens funktioner

    Under kategorien Idrættens kultur:
  • arbejde med idræt i tværfaglige sammenhænge
  • kende lokalområdets muligheder for idrætsudfoldelse