Faglig læsning om sten

Forløbet giver en grundlæggende viden om nogle af de sten, der er mulige at finde ved Vesterhavet i Nationalpark Thy. Eleverne får samtidig trænet deres faglige læsning vha. to-kolonne-læsning og VØL-læsestrategi.
Her ses et faktakort om sten, som kan bruges til opgaverne. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

Udskriv, laminer og klip følgende arbejdsark:

 • Faktakort om sten
 • Spillekort - svær udgave 
 • Spillekort - let udgave

Opgaven

Sten finder vi mange steder. Men hvad er sten? Forløbet giver en grundlæggende viden om sten og nogle af de sten, der er mulige at finde ved Vesterhavet i Nationalpark Thy. Der er fokus på faglig læsning vha. to-kolonne-læsning og VØL-læsestrategi. 

Når eleverne har en faglig viden om sten og geologi kan forløbet afsluttes med en cooperative learning struktur, et stenspil eller en tur til stranden i Nationalpark Thy.
 

Sådan gør du

1. Introduktion og læringsmål
Introducer forløbet og snak med eleverne om læringsmål for forløbet, brug evt. arbejdsark: ”Tegn på læring om sten”.

”Tegn på læring om sten” bruges sammen med eleverne til at synliggøre mål og give feedback på læring. Det er et arbejdsredskab for eleverne, hvor de skal forholde sig til fagord og sætte flueben ved den læring, de tilegner sig gennem forløbet. 
 

2. Værktøjer til at arbejde med elevernes forforståelse om sten

 • Tal med eleverne om sten. Lad dem fortælle, hvad de har oplevet, og hvad de ved om sten. Hvad hedder nogle af de sten, vi kan finde på stranden? Hvor kommer stenene fra?  Lav en mindmap over emnet på klassen og lad eleverne skrive deres egen mindmap i arbejdsarket: ”Mindmap om sten”.
 • Deres forforståelse og viden om sten kan udfordres i en Cooperative Learning-struktur (CL-struktur) fx:
  • Fang en makker, (se arbejdsark)            
  • Dobbeltcirkler, (se arbejdsark)  

   Strukturerne giver eleverne mulighed for at mundtliggøre deres egen viden og forståelse om emnet. Afslut aktiviteterne med at tilføje nye fagord og begreber til deres egen og klassens mindmap.
    

3. Faglig læsning
Den faglige viden kan eleverne få ved at læse i ”Faktakort om sten”, der handler om geologi og 15 forskellige sten. Under arbejdsark er en ”Vejledning til Faktakort”.

Eleverne kan læse enkeltvis, parvis, i grupper eller i fælleskab på klassen vha. smartboard ud fra arbejdsarkene ”Faktakort om sten” alt efter elevernes individuelle læringsniveau og forudsætninger.

Start med at præsentere en af læsestrategierne på klassen. Brug arbejdsark: ”VØL-læsestrategi” eller ”To-kolonne-læsestrategi”. 

Læsestrategierne igangsættes ved, at eleverne trækker et ordkort med et begreb, som de skal undersøge. Brug arbejdsarket: ”Ordkort til faglig læsning”.

Eleverne kan fremlægge deres ordkort vha. deres skema med ”To-kolonne-læsestrategi” eller ”VØL-læsestrategi” for hinanden på klassen. Afslut med at tilføje nye ord på klassens og egen mindmap.
 

4. Anvend din viden i Nationalpark Thy
Det anbefales at tage ud i Nationalpark Thy, da eleverne oplever at kunne bruge deres viden i praksis. I Nationalparken er der gode muligheder for at finde stenene fra faktakortene. Se under "Kan suppleres med opgaver".
 

5. Afrunding og opsamling
Når eleverne har arbejdet med læsestrategi og besøgt Nationalpark Thy er der forskellige muligheder for, at eleverne kan anvende og reflektere over deres viden om sten.

Cooperative learning - CL 
Følgende ”arbejdsark” er forskellige CL-strukturer til emnet sten:  

 • ”Besøg en vismand” 
 • ”Huskesedler”
 • ”Mix og match” eller almindelig vendespil.        
 • Til mix og match eller vendespil skal bruges arbejdsarkene, ”spillekort - svær udgave" eller ”spillekort - let udgave”. 

Sten-spil
I arbejdsarkene ”Faktakort om sten” er der udarbejdet 3 forskellige spilleregler for, hvordan kortene kan indgå i en mere legende tilgang. Det er spillene: ”Er du STEN-klog?”, ”STEN-Krig” og ”STEN-rig”. Kortene markeret med "stjerne" kan bruges til spillene. 

Eleverne kan:

 • Strukturere sin baggrundsviden, fx vha. mindmap. 
 • Identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng, fx vha. to-kolonne læsning.  
 • Se sammenhæng mellem det læste og den virkelige verden, fx ved at sortere sten i hovedgrupper samt beskrive de ledeblokke, man kan finde på vestkysten i Thy. 

Eleverne har viden om:

 • Bjergarter, bjerges nedbrydning og gendannelse i et evigt kredsløb.
 • Metoder til strukturering af viden og om læseforståelsesstrategier henholdsvis VØL- og to-kolonnelæsestrategi.

Kommunikation – eleverne kan bruge den tilegnede viden til:

 • at stille undrende spørgsmål, perspektivere og indgå i dialog. 
 • at fremlægge deres viden om sten for klassen.