Temperaturmålinger og fjordens ørreder

Eleverne skal bestemme temperaturer i Roskilde Fjord. Målingerne skal perspektiveres til de lokale leveforhold for ørreder i fjorden.
Er temperaturen blevet for høj for fjordens fiks?

Opgaven

I sommeren 2018 nåede badevandet helt op på 25 °C. Det er dejligt for badegæster, men skadeligt for mange fiskearter og kan tage livet af dem.

Fisk er vekselvarme, hvilket betyder, at deres kropstemperatur tilpasser sig det miljø, de opholder sig i. Undersøgelser på små ørreder har påvist en høj dødelighed ved  vandtemperaturer på 26 °C eller derover. Større ørreder kan ofte klare lidt højere temperaturer, hvilket er en fordel i forhold til stigende temperaturer. Undersøgelser har vist, at en temperatur på omkring 16 °C giver de bedste betingelser.

Ved at lave temperaturen i forskellige vanddybder kan I se, om forholdene for ørred er gode eller dårlige. I kan også se om der sker en lagdeling af overfladevand og bundvand, og relatere dette til vejrforholdene op til målingerne.

Sådan gør du

Materialerne til denne opgave skal indkøbes af skolen, da det ikke kan opbevares forsvarligt i Nationalparkens grejkasser.

I skal bruge (1) vandtæt termometer, (2) målebånd, (3) snor og (4) vægtlod (til nedsænkning af termometer). Tag det hele med til fjorden der, hvor I vil tage prøverne.

Metode:

Målingerne foretages i vandkanten, ved at man nedsænker termometeret til en bestemt dybde og venter til termometeret har en stabil måling. Herefter tages termomeretet hurtigt op og aflæses med det samme, inden temperaturen ændre sig. Prøven gentages mindst tre gange for hver dybde, og resultaterne skal ligge i det sammen koncentrationsområde.

Efterbehandling:

Undersøg, om der er en variation i temperaturmålingerne i forhold til dybde, og ddiskuter, hvad en udvikling kan skyldes.