Fisketur

Tag med ud og fisk - med klassen. Fisk i sø og å, ved fjorden eller ved kysten.
Tag klassen med på fisketur.

Kort om forløbet

Tag klassen med på fisketur. Lær eleverne at bruge en fiskestang, sætte agn på krog, kaste og trække ind. Kig sammen ind i de fisk I fanger - eller medbragte ørreder. Og tilbered fisk over bål.
 

Formål

 • Eleven skal lære at fiske
 • Eleven skal lære at sætte orm på krogen
 • Eleven skal lære at iagttage fiskestedet.
 • Eleven skal lære at slå en fisk ihjel... eller se det blive gjort.
 • Eleven skal prøve at dissekere en fisk - og undersøge fiskens biologi og anatomi
 • Tilberede mad over bål.

 

Forberedelse

 

Fisk og deres levesteder
Inden klassen tager på fisketur, er det godt at vise eleverne nogle af de fisk, de kan fange på billeder. Samtidig kan du fortælle lidt om fiskenes biologi, hvordan de lever - og hvor det vil være godt at prøve at fange dem. Du kan også fortælle klassen om det sted, I skal besøge. Eleverne kan også selv være med til at finde disse oplysninger.

Naturens færdselsregler
Tal også med eleverne om, hvordan man færdes i naturen. De skal fx vide, at de selv skal tage affald med sig hjem - og at de ikke skal påvirke dyre og plantelivet unødvendigt.

Regler om lystfiskeri
Før eleverne skal ud at fiske er der nogle regler som er gode at kende. Elever op til 18 år skal ikke have fisketegn. Det skal de voksne der er med. Derudover er der regler for nogle fiskearter. Der kan være fredning på dem i nogle perioder samt der kan være et mindstemål. På denne hjemmeside kan der findes oplysninger om fisketegn.

Brug din naturvejleder
Det kan være en god ide at spørge den lokale naturvejleder, om han/hun kender nogle gode søer og ved, hvad der kan fanges i dem. Det kan være at naturvejlederen kan være med på fisketuren eller har mulighed for at udlåne fiskegrej.

Hvad skal eleverne have med?
Fortæl børn og forældre, at I skal på fisketur - og at eleverne skal have gummistøvler, tøj efter vejret og store madpakker og en vandflaske med.

Foto
Hvis du vil tage fotos af eleverne undervejs, så tag mobil eller kamera med.

Grav orm
Hvis der er mulighed for det omkring skolen vil det være fint at eleverne er med til at grave orm. Det giver også dem en forståelse af hvor ormen findes. Gode ormesteder er steder hvor der er fugtig jord. Der må gerne være græs på stykket. Der kan findes orm under væltede træer, grene, plastik eller andet der har ligget på jorden længe.
 
fisketur1-soren-mikkelsen_0.jpg
Klart, parat, fisketur. Foto: Søren Mikkelsen.

Sådan gør du

Lær at fiske

Lær at bruge en fiskestang
Det er fint, hvis der kan være 3 elever om en fiskestang. Her er det godt at vise eleverne, hvordan de montere fiskestængerne og trækker linierne igennem øjerne. Husk at de skal slå bøjlen på hjulet over, inden de trækker i linen. Når det er gjort, skal eleverne sætte proppen på linien. Herefter kan de lave et par prøvekast inden krogen kommer på. Hvis der er et par af elevere, der har prøvet det før, vil de sikkert gerne hjælpe de andre.
 
Når eleverne kaster, skal de lade stangspidsen pege fremad og have højrehåndspegefinger på linen. Bøjlen på hjulet skal slås over. Stangen føres nu over højre skulder og føres fremad igen. Når stangspidsen igen er lige ud for dem, slipper de linen. Det er vigtigt, at eleverne ser efter, at der ikke står nogen bagved dem, når de kaste ud.     
 
Når eleverne er fortrolige med kastet, skal de binde krogen på og sætte et par splithagl mellem prop og krog.  
 
Herefter skal eleverne sætte orm på krogen. Det gør de ved, at krogen føres igennem ormens mavebælte, modhageren skal med igennem.
 
Fiskeri i søer
Hvis I fisker i en sø, kan eleverne holde øje med små ringe i vandet. Det er typisk skaller der laver dem. Herved kan de få en ide om, hvor der er godt at fiske. Hvis I fisker efter skaller, kan det være en god ide at bruge dej eller dåsemajs. Dejen skal rulles til en lille kugle som kun lige dækker krogspidsen. Hvis I vil fiske efter nogle af søens større rovfisk som gedden, er det en god ide at fiske med blink eller spindere, der efterligner geddens byttedyr. 
 
Fiskeri i å
Hvis I fisker i en å, kan det være en god ide fiske i kanten af planterne i vandet. Her vil ørreden også en gang imellem være oppe at spise insekter i overfladen. Det giver en ring på overfladen, som viser jer, hvor der er en standplads for ørreden. 
 
Fiskeri i fjord
Ved fjorden kan det være sjovt at fiske efter hornfisk fra kysten i maj og juni måned. Her kan der sagtens fiskes med prop og krog, her kan ormen med fordel skiftes ud med et lille frisk sildestykke, der stadig er skæl på. Hvis der er sandbund, er der mulighed for at lade eleverne fiske efter fladfisk som skrubber og isinger. Den bedste metode er her at fiske med et forfang til fladfisk. Det er 2 kroge samt et blylod. De kan købes i enhver lystfiskerbutik. 
 
Aflivning af fisk
Hvis det er nødvendigt at aflive en fisk, enten fordi den skal anvendes til dissektion, spises eller måske har slugt en krog således den ikke kan komme ud igen, skal det gøres hurtigt efter fisken er fanget så den ikke lider. Det kan gøres ved at slå fisken på hovedet lige over gælerne på det hårde stykke. Herved knækkes fiskens nervebaner. Hovedet kan også skæres af. Fisken kan godt hoppe lidt efterfølgende, det er der ingen grund til panik over, det er kun nerver. 
 
Opbevaring
Hvis I fisker efter skaller el aborrer, er det en god ide at have en spand med, så de fangede fisk kan holdes i live. Her kan eleverne bruge masser af tid til at kikke på fiskene. Hvis fisk I har slået ihjel skal gemmes før de skal spises, er det en god ide at placer dem i skyggen i en avis eller andet, som løbende bliver holdt fugtig.

fisketur3-soren-mikkelsen_0.jpg
Disseker fisk. Brug kopiark. Foto: Søren Mikkelsen.
 

Disseker fisk

Snyd lidt
Når eleverne er på fisketur vil det være en god ide at inddrage dissektion af en fisk. Det kræver en god stor fisk, for at organerne bliver tydelige. Derfor kan det være en god ide at have medbragt fx ørreder. De er ofte lette at få fat på urensede, enten ved at lave en aftale med en dambruger, el. gennem den lokale fiskemand. 

Luk op
Inden eleverne skal i gang med dissektionen er det en god ide at vise dem, hvordan de skal klippe fisken op fra gattet og så langt op til fiskens kæbe som det er muligt. Det kan være svært at finde hjertet, hvis der ikke er klippet langt nok op. Hvis I skal se fiskens hjerne er det en god ide, at du som lærer laver snittet lige over øjet, og derved får lavet sådan, at det er muligt at se hjernen. 
 
Forundringsspørgsmål
 • Hvorfor har en fisk et slimlag?
 • Hvilken form har fisken?
 • Hvorfor er fisken mørk på oversiden og lys på bugen?
 • Har fisk ører?
Hvad er hvad i en fisk
Eleverne kan dissekere i grupper af 3. Giv hver gruppe et lamineret kopiark med en oversigt over fiskens organer og lad eleverne åbne og dissekere deres egne ørreder - og finde organerne. De kan tage de forskellige organer ud og lægge en seddel ved, hvor de skriver navne på organerne og kort beskriver hvilken funktion de tror de har. De kan prøve at tage linsen ud af øjet. Hvis eleverne har arbejdet med menneskekroppen, kan de også sammenligne med sig selv.
 

fisk_planker-baal4_27-05-2011_0.jpg
Her plankes en større fisk. Foto: Malene Bendix.

Fisk over bål

Hvis fiskene er tilpas friske - eller hvis I lige har fanget dem, kan de sagtens bruges som bålmad. Her skal de være renset for alle indvolde samt nyren ved rygsøjlen skal være fjernet hovedet kan lige skæres af. Det er super lækkert at fylde citron, salt, smør og krydderurter i bugen af fisken. Herefter pakkes de ind i stanniol og får 5 - 7 minutter på hver side i glødebål, mums. 
 
HUSK af få samlet alt stanniolen op efterfølgende, så det ikke ligger og flyder i naturen.
 
Hvis I vil undgå stanniol, så kan I også planke jeres fisk, eller stege dem på stegepande eller rist. Se hvordan i Skovmad.
 

Bearbejdning

Bed eleverne skrive og tegne om fisketuren i deres udeskolebog. De kan evt. bruge følgende tre spørgsmål:
 • Hvad har du oplevet?
 • Hvad har du lært?
 • Hvad har du undret dig over? 
Undervisningsmål
Fase 1
 
Færdighedsmål 
Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr

Vidensmål 
Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder