Fjordbingo

Gå på jagt efter liv i Roskilde Fjord
Bliv klogere på fjorden i Skjoldungernes Land. Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land.

Forberedelse

Materialer til denne aktivitet ligger i nationalparkens blå grejkasser rundt omkring Roskilde Fjord. (Link til kort og booking af grønne klasseværelser). Her findes bingoplader og grej til at gå på jagt efter livet i fjorden. Det anbefales, at I hjemmefra har arbejdet med livet i fjorden og hvilke slags naturtype en fjord er.  

Vi har i samarbejde med Restudy lavet en film, der giver jer en introduktion til hvad en fjord er og hvordan i kan gå på jagt efter dyr i fjorden. Den kan ses i klassen eller derhjemme inden aktiviteten. 

Restudy: Fjorden som naturtype

Opgaven

Eleverne skal med denne aktivitet forsøge at finde alle organismerne på bingopladen og dermed blive bevidst om diversiteten af liv i Roskilde Fjord.

Sådan gør du

Eleverne inddeles i grupper af 3-4 elever, som hver får udleveret en fjordbingo-plade. Til at starte med kan gruppen snakke om, hvor de kan finde de forskellige organismer i vandet og hvordan de kan fange dem. Grupperne får udleveret fiskenet, rejehov, fotobakker og spande.

Hvis der er mulighed kan det være godt med waders. Husk sikkerhedsregler. Sørg for at instruere om god færdsel på badebroen og langs kysten, når de går med net og udstyr.

Det gælder nu, for grupperne, om at få pladen fuld og kunne vise det i fotobakken. Gruppen må også gerne fange noget, der ikke er på pladen. Efter et passende tidsinterval samles alle grupper med deres spande/bakker. Her kan i gennemgå dyrene og snakke om hvor de blev fanget. Snak også om hvorfor det kan være at nogle dyr ikke blev fanget.

Forslag til videre arbejde

Grupperne kan vælge et dyr hver som de arbejder videre med i klassen.

Lad grupperne tegne fødekæder ud fra det de har fundet. Her kan i komme ind på hvordan de forskellige organismer får næring, jager og gemmer sig for fjender.