Fuglestemmer

Introduktion til fuglene. Eleverne lærer fem stemmer, kan efterligne dem og genkende dem når de hører dem i naturen.
Den flotte gulspurv. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

  • Sørg for at have mulighed for at afspille de fem fuglestemmer.
  • Se listen over grej som skal bruges til aktiviteten og forbered ud fra den. 

Opgaven

En hurtig introduktion til fugle.

Hvorfor synger hannerne, og hvorfor forskellige "sange"

Eleverne skal her selv prøve at være fugle og efterligne deres stemmer. Opgaven kan samtidig være introduktion til en snak om køn og måske sex.

Sådan gør du

Eleverne er først i dialog om fuglestemmer og hannernes sang. 

Eleverne lytter til de fem forskellige stemmer, og vi øver det det lyder som om – fx bogfinkens ”det, det, det kan jeg sige….”.

Drengene vælger i deres hoved en at være én af de arter, vi lige har talt om. De sætter sig i periferien af det område, der er valgt. Stor flagspætte får et par tykkere grene at slå sammen – evt. På kævler. 

Pigerne sættes sammen i par. På skift vælger de at være én af de arter, vi lige har talt om. Den første får bind for øjnene og skal ud fra sine ører gå over til den af drengene, der lyder som den han, der passer med den art, hun har valgt. Makkerpigen støtter hende og sørger for at hun ikke snubler. Hun leder hende ikke.

Der laves en ny omgang, hvor pigerne bytter. 

  • Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse.
  • Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr.
  • Eleven har viden om karakteristiske naturområder.