Artsjagt på overdrev

Artsjagt giver eleverne et grundlæggende begreb om klassificering af smådyr på overdrevet. Gennem egne iagttagelser og sorteringsarbejde opnår eleverne kendskab til naturen der omgiver dem.
Tag på artsjagt og lær om overdrevenes mangfoldighed. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

 • Fangstbakker kan bygges hjemme på skolen.
 • Tal om metoder til at sortere ting, farve, størrelse, form m.m.

Opgaven

Det kan være svært for elever at overskue håndbøger til brug for artsbestemmelser, disse bøger starter ofte på et helt andet sted end eleverne er. 

Denne øvelse giver indsigt i hvordan artsbestemmelse af smådyr finder sted, der skal tælles ben og kikkes på vinger. Opgaven kan bruges som introduktionsøvelse inden man f.eks. laver en bioblitz eller går i dybden med artsbestemmelse af smådyr.

Sådan gør du

Inddel eleverne i hold

Forbered sorteringsbeholdere til dyr i hver klassificering – én pr. hold pr. klassificering:

 • 0-ben – Snegle og orme
 • 6-ben – Insekter
 • 8-ben - Edderkopper 
 • Mange-ben – Tusindben og skolopendre

Sorteringsbeholdere kan være en æggebakke, eller plastkrus.

Medbring gerne en eller flere insektsorteringsduge, som angiver antal ben.

Medbring nogle fangstglas (honningglas eller lign.) som børnene kan bruge under fangsten. Gerne ét pr. elev.

Nogle af dyrene kan være svære at holde fanget – især dem med vinger. Her kan eleverne tage et foto af dyret.

Eleverne sendes afsted i hold og skal finde så mange forskellige dyr som muligt. Husk at aftale et stoptidspunkt eller signal til at løbet er forbi.

Når eleverne kommer tilbage skal de sortere de indfangede dyr efter antallet af ben.

Opgavens sværhedsgrad kan øges, ved at lave yderligere beholdere til underinddeling af insekter (dem med seks ben):

 • Biller
 • Tæger
 • Myrer
 • Sommerfugle
 • Græshopper
 • Fluer
 • Ørentviste