Mekanisk vandrensning

Rens vand med naturens egne materialer - og undersøg, hvordan mekanisk vandrensning fungerer i praksis. (Under udarbejdelse)
Lille vandfald i en bæk.

Kort om forløbet

I dette forløb undersøger klassen naturens egen mekaniske rensning, og hvordan overfladevandet bliver renset, ved at løbe igennem de forskellige lag som vores undergrund består af, før det når ned til grundvandsspejlet.

I kan arbejde med forløbet ude ved åen, søen, skoven eller på udearealerne ved jeres skole. Laver I undersøgelsen i nærheden af et vandløb eller en sø, kan I bruge vandet derfra.

Kort om mekanisk vandrensning
Det er ikke muligt at drikke det regnvand, som lægger sig direkte på jordoverfladen. Det skal igennem mange forskellige lag, før det til sidst ender som rent og renset grundvand.

Vi er heldige, at vi i Danmark har noget af verdens reneste vand. Vores grundvand har over tid været igennem en mekanisk vandrensning, inden den er klar til at blive hentet op fra undergrunden. Det tager mange år, før vandet er rent nok - og det er derfor vigtigt, at vi passer på vores drikkevand og sørger for at reducere brugen af pesticider og næringsstoffer i naturen.

Illustration
(Billede eller tegning af plastflasken med de forskellige lag) Plastflasken vender på hovedet. Proppen ned ad med et boret hul i . Bunden er klippet af. Der er boret to huller i kanten  hvorpå der er bundet en snor i hver, så flasken kan komme op at hænge.  Lagene ligger som følger fra proppen af og op. 1. Vat/køkkenrulle. 2. Sand. 3. Groft sand. 4. Grus 5mm 5. Grus 10 mm 6. Grus/små sten 20 mm. Beskidtvand hældes i toppen og man ser rent vand dryppe ned i opsamlingsglasset)


Forberedelse 

Fortæl eleverne om, hvordan vandet renses gennem jordens lag.

Sørg for at samle alle de materaler sammen, som I skal bruge på jeres tur. Du kan have grus i forskellige størrelser med i poser. Hvis I mangler flasker, kan du bede dine elever om selv at tage en 1 - 1½ liters flaske med hjemmefra, så I har nok.

Find et godt sted ude i naturen, hvor I kan gennemføre jeres forsøg.
 

Sådan gør du

Del eleverne ind i grupper - og vis dem, hvordan de skal lave beholderen til deres mekaniske rensningsanlæg.

Lav et mekanisk rensningsanlæg
Først laver I beholderen til jeres mekaniske rensningsanlæg. Den laver i ud af 1½ liters flasken:
 • Skær bunden af flasken med saksen.
 • Bor to huller i toppen ved kanten med saksen (se tegning).
 • Bor et hul ca. 3 mm i plastikkapslen med saksen.
 • Bind snoren i de to huller som er boret i toppen.
 • Find et sted hvor I kan hænge flasken op ca. 10 - 15 cm over jorden.
 • Stil opsamlingsglasset under flasken.
Lav filter
Nu laver i det mekaniske filter til jeres mekaniske rensningsanlæg.
 • Først lægger I vat eller køkkenrulle i bunden af flasken, pas på ikke at bruge for meget.
Så lægger I følgende i flasken, i denne rækkefølge. I skal få det til at passe, så der også er plads til at hælde vand i toppen af flasken:
 • Et lag fint sand ca. 4 - 5 cm.
 • Et lag groft sand ca. 4 - 5 cm.
 • Et lag  grus 5mm ca. 4 - 5 cm.
 • Et lag grus 10 mm ca. 4 - 5 cm.
 • Et lag grus 15 mm. ca. 4 - 5 cm.
Nu kan I gå i gang med at bruge jeres mekaniske filter.

Undersøgelse 1

 • Hæld det forurenet vand igennem jeres rensningsanlæg, og opsaml vandet i jeres opsamlingsglas.
 • Gør det igen og igen, indtil rensningen er fuldendt og I har opnået et fint resultat.
 • Tag tid på hvor lang tid det tager for vandet at sive igennem det mekaniske filter, og noter klarhed (visuelt) i skemaet for hver gang vandet har været igennem den mekaniske rensning.
 • Skriv tid og jeres iagttagelser ind i skemaet.

Aktivitet Hvordan ser vand ud Tid for gennemløb
1. Filtrering    
2. Filtrering    
3. Filtrering    
4. Filtrering    


Spørgsmål til overvejelse
 1. Hvorfor er der forskel på tiden for gennemsivningen?
 2. Hvorfor ændre vandets udseendet sig , for hver gang du filtrere vandprøven?

Undersøgelse 2

I kan udvide jeres undersøgelse, ved at fjerne nogle lag i jeres mekaniske rensningsanlæg. Prøv derefter at filtrere noget beskidt vand igen - og sammenlign med den filtrering I tidligere lavede, for at se om rensningen er blevet forbedret bedre eller forværret. 

Aktivitet Hvordan ser vand ud Tid for gennemløb
1. Filtrering    
2. Filtrering    
3. Filtrering    
4. Filtrering    

 

Undersøgelse 3

Udskift et lag grus med et lag trækul, og lav samme filtreringer igen.

Husk at måle pH-værdien i det beskidte vand før filtrering og efter filtrering.

pH før: ______
pH efter: ______

 
Aktivitet Hvordan ser vand ud Tid for gennemløb
1. Filtrering    
2. Filtrering    
3. Filtrering    
4. Filtrering    
 
Spørgsmål
 1. Er der en forskel udseendet af prøven nu?
 2. Er der forskel på pH-værdien efter filtreringen nu?
 

Bearbejdning

Tal om jeres resultater, mens I er ude i felten - og opsummér jeres nyvundne viden på tavlen, når I kommer ind i klassen.

Eleverne kan skive en lille rapport om hvordan jordlagene renser regnvandet mekanisk.
 

Læs mere

Hvis I vil vide og læse mere om grundvand så kig på følgende link:

Læs også

Viser  ud af 
Undervisningsmål
 • At undersøge hvordan naturen renser vores drikkevand, så vi kan hente det som rent grundvand.