Højdekurveløb

Eleverne skal navigere med et kort, der kun viser højdekurver. Gennem løbet får de svar på adgangsregler i naturen.
Lær at læse kort ud fra højdekurver og terræn!

Forberedelse

Undervisning med højdekurveløb foregår i Boserup Skov eventuelt med udgangspunkt fra Nationalparkens blå klasseværelse ved Slusehuset (St. Kattinge Sø). Højdekurveløbet kan løbes hele året, men da I skal løbe i skoven, er det en god ide med godt fodtøj eller gummistøvler.

Det er en god forberedelse, at I har gennemført undervisningsforløbet med kompasløbet, inden højdekurveløbet, for at forberede elevernes håndtering af kompas.

Opgaven

Forløbet skal give eleverne øvelse i at læse kort ud fra højdekurver og terræn. Eleverne konkurrerer i hold om at finde poster i Boserup Skov. Forløbet styrker elevernes samarbejdsevner, og viden om adgangsregler i naturen.

Sådan gør du

Eleverne inddeles i hold, som hver får et kompas og et terrænkort (se under Arbejdsark), der viser højdekurverne over Boserup Skov, samt enkelte signaturer af veje, for at angive, hvor løbet kan starte (ved Boserupvej 118, Roskilde).

Alle holdene starter fra samme sted. Holdene sendes af sted med ca. 5 minutters mellemrum, hvorefter de skal finde de markerede poster på kortet alene ud fra terrænet og kortets højdekurver. Posterne har bogstave-koder, der viser svaret på de spørgsmål der er stillet om adgangsregler i de forskellige omgivelser, som posterne er placeret i (Ese under Arbejdsark). Det hold der hurtigst vender tilbage med svar fra alle poster, har vundet.