Der er træ overalt

Klassen går på opdagelse - og udforsker menneskenes brug af træ.
Find træ i dine omgivelser. Tegning: Eva Wulff.

Formål

  • at træne eleverne i at iagttage, notere og arbejde med ord
  • at åbne elevernes øjne for alle de steder, hvor vi bruger træ i vores hverdag.
  • at lægge op til diskussion af, hvordan vi bruger træressourcerne.
     

Forberedelse

Find en rute gennem skolen, legepladsen og byen, hvor der er gode eksempler på hvad vi anvender træ til.
 

Sådan gør du

Find ting af træ i klassen
Hjemme i klassen ser I jer omkring og finder alle de ting, der er lavet af træ: Borde, stole, blyanter, vindueskarme, dørkarme, papir osv.

Skriv tingene på tavlen. Hvis eleverne kan skrive, laver de hver sin liste på et stykke papir.

Når I synes listen er færdig kan I tage én ting af gangen, og diskutere hvorfor den er lavet af træ, hvilke egenskaber ved træet som bliver brugt i netop den ting – og om tingen kunne være lavet af andet end træ, f.eks.:

  • Et stoleben skal være meget stærkt for ikke at knække, når man vipper på stolen. Det kan være lavet af træ – men det kan også laves af stål. Der findes også havestole af plast. De kan stå ude uden at blive ødelagt af vejr og vind som træhavestole. Men de er ikke så stærke.
  • En tændstik kan dårligt laves af andet end træ, men den kan erstattes af en lighter. Tændstiktræ behøver ikke være stærkt, men skal fænge let.
  • Osv.

Find træ på skolen
Nu går I gennem skolen for at se, hvor der ellers bruges træ. Døre, vinduer, tagkonstruktion, klatrestativ osv. Skriv ned på jeres papir.

Træ udenfor
I fortsætter over legepladsen og gennem byen. Listen kan blive meget lang, og i mange tilfælde kan det være vanskeligt at vurdere, om der er brug for hårdt træ eller blødt træ eller noget der kan formes.

Husk også at se på levende træer, der bliver brugt som hæk eller skygge over P-pladsen osv.

Besøg en snedker
Hvis I har en tømrer eller en snedker i nærheden, vil et besøg hos ham være en flot afslutning på turen. Han kan med garanti hjælpe jer med nogle af de spørgsmål, der er opstået undervejs.

Bearbejdning
Når I kommer tilbage i klassen, kan I tage en afsluttende runde - og samle alle de ting I har fundet op på tavlen - som ord og som tegninger. Eleverne kan også hver i sær tegne en tegning af de ting af træ, I har mødt på jeres vej.
 

Baggrund

Træets egenskaber
Vi bruger træ overalt i vores dagligdag. Træ er et godt materiale. Det har sine styrker – og sine svagheder. Det er let, stærkt og rimelig holdbart, hvis det bliver behandlet ordentligt. Det er elastisk til et vist punkt – og så er der nogen, der synes det er pænt.

Til nogle ting er det oplagt at bruge træ – til andre er det utænkeligt. Du kan læse mere om træets egenskaber i følgende artikler fra Leksikonet: Styrke, Holdbarhed, Hårdhed, Elasticitet, Rumvægt, Svind og Vedegenskaber. Måske kan det være en hjælp at vide lidt om disse egenskaber, når I gennemgår de forskellige træting i klassen.

Hvorfor bruger vi træ
Der er flere gode grunde til at bruge træ. Dels er træ et naturmateriale, der ofte giver et bedre indeklima end f.eks. plastmaterialer. Dels belaster vi ikke miljøet med kemiske stoffer, når vi bruger træ. Da træ vokser ved fotosyntesen – og derved dannes af vand og CO2 med solen som energikilde – så tærer vi ikke på oliereserverne, når vi bruger træ som brændsel. Og så er træ det man kalder CO2 neutralt. Det betyder at den CO2, der blev bundet i træet da det voksede, bliver frigivet når det forbrændes. Hvis man planter flere træer vil de binde mere CO2 – og så fremdeles. Det står igen i modsætning til olie og andre fossile brændstoffer, hvor der frigives CO2, der blev bundet for mange tusinde år siden.

Træ fra skoven
Skovejerne i Danmark lever af at dyrke og sælge træ. Derfor stimulerer brug af træ deres interesse i at plante nye skove – og for at pleje de eksisterende – hvis træet kan sælges og give en god økonomi for ejerne.

Læs mere om træ og træanvendelse
I leksikonet her på hjemmesiden kan du finde de mest almindelige skov-træarter. Her står også en del om træets egenskaber, og om hvordan de bliver brugt i dag og i gamle dage. Og så står der en masse om træets økologi, og dyrkning.

Relaterede Fælles Mål for dansk bliver sat ind her, når de nye Fælles Mål er klar i 2014.