Juletræer og matematik

Eleverne undersøger juletræers alder, højde, vækstforhold og priser i en juletræsplantage.
Regn med juletræer.

Formål

Eleverne skal arbejde med antal, størrelse og alder, og foretage måling af højde og afstande.
 

Forberedelse

Forbered eleverne
Alle elever kender juletræet. De fleste har haft et eller set et i forbindelse med julen. Tal med eleverne om, hvor juletræet kommer fra – både som tradition og hvor træet er dyrket. Fortæl, at I skal besøge et sted med juletræer, for at undersøge hvordan man dyrker juletræer. Bliv på forhånd enige om hvad det er I skal finde ud af – forslag følger nedenfor.

Lav aftale om besøg
Træf en aftale om besøg på et skovdistrikt eller hos en landmand der dyrker juletræer. Aftal at han skal fortælle jer lidt om hvordan man dyrker juletræer.

Årstider
Det vil selvfølgelig være oplagt at arbejde med dette emne op mod jul, så I måske selv kan hjembringe et juletræ til klassen – men principielt kan I arbejde med emnet hele året.
 

Sådan gør du

I skoven
Eleverne arbejder sammen i grupper på f.eks. fire. Da juletræer dyrkes i rækker, kan hver gruppe få tildelt en række træer. Træerne i rækken er måske ikke alle sammen lige høje. Hvorfor er det sådan? Skyldes den forskellige højde, at træerne ikke er lige gamle?

Bestem træernes alder og højde
Eleverne udvælger et antal træer med forskellige højder. På grantræer vokser grenene i kranse. Et grantræ sætter en ny grenkrans hvert år, men de kranse der bliver sat de første to år er ikke blivende. Derfor kan I finde grantræets alder ved at tælle grenkransene og lægge 2 til (se tegning ovenfor).

Træernes alder kan nu bestemmes. Skriv alderen ned i et skema som det herunder. Er der nogen træer i rækken, der er ældre end de andre? Hvemer ældst – træet eller eleverne? Højden på træerne måles også, og skrives ind i skemaet.

Hjemme i klassen kan I hjælpes ad med at finde ud af, hvor meget de enkelte træer er vokset om året. Eleverne kan bruge en lommeregner eller regne på papir, som det passer med klassen.

 

Rødgran-juletræer

alder

højde

(Vækst om året)

Træ 1

 

 

 

Træ 2

 

 

 

Træ 3

 

 

 

Træ 4

 

 

 

 

 

 

 

Hvor tæt står træerne i en række
Hvor tæt står træerne i rækken? Lad eleverne måle en afstand ud, f.eks. 20 – 50 – 100 meter. Hvor mange træer vokser der i rækken på den udmålte afstand? Har der været flere træer? Se om der er stubbe efter træer, som er blevet udtyndet eller solgt sidste år. Hvor mange har der været i alt?

Spørg juletræsdyrkeren
Få ejeren eller en ansat til at fortælle om juletræerne, bl.a. hvilke arter og hvordan de dyrkes. Hvor gamle er de forskellige grantræarter, før de bliver fældet og solgt som juletræer? Hvor og måske til hvem bliver juletræerne solgt? Spørg også om, hvor meget de forskellige træer koster til jul. Hvorfor koster et mindre ædelgran mere end et større rødgran?

Juletræet hjemme 
Hvis I arbejder med emnet i forbindelse med jul, kan I aftale at undersøge, hvilken slags juletræer de forskellige eleverne har derhjemme. Hvor mange dage beholdes juletræerne i stuen førend de smides ud?
 

Baggrund

Skikken med juletræer er indført med tyske familier til Danmark i begyndelsen af 18-hundredetallet. Det første juletræ i Danmark blev tændt i København i 1811, men det blev først almindeligt i slutningen af århundredet. Det oprindelige juletræ var rødgran.

Oprindeligt har der ikke vokset grantræer i Danmark. De forskellige arter er indført til landet. Således er rødgran indført og plantet i skovene i sidste halvdel af 1700-tallet. Rødgran udgør 33% af skovarealet og er det mest dyrkede træ i Danmark i dag.

Produktionen af juletræer og pyntegrønt er fra midten af det 20. århundrede blevet en vigtig indtægtskilde for skovbruget. I 1980’erne blev mere end 75% af produktionen eksporteret.

Vi har ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål på mail til Skoven i Skolen. Så lægger vi dem ind.