Kortanalyse af klitterne ved Klitmøller

Eleverne arbejder med kortanalyse af klitter, og undersøger klitternes geomorfologiske træk.
Undersøg Klitmøllers geomorfologi på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Forberedelse

  • Print arbejdsark
  • Læreren afprøver opgaven på forhånd.

Opgaven

Opgaven handler om sandets vandring ind over Klitmøllers landskab, og hvilken betydning det har for geomorfologien. Det undersøges ved hjælp af Geodatastyrelsens hjemmeside.

Eleverne bruger reliefkortet til at undersøge Klitmøllers landskab med fokus på parabelklitter. 

Sådan gør du

Tal med eleverne om læringsmålene og forklar hvad Geomorfologi er. Geomorfologi er en videnskabelig disciplin, der beskæftiger sig med landskabsformer og landskabets sammensætning. 

Introducer eleverne til Geodatastyrelsens hjemmeside. Vis et topografisk kort og sammenlign det med et reliefkort. Forklar hvad de enkelte funktioner og kortyper kan bruges til.

Opgave

1. Eleverne læser siden om Parabelklitter i arbejdsark "Geologitekster"

2. Eleverne finder de forskellige klitter på Geodatastyrelsens kort.

I venstre side på hjemmesiden er der en temaoversigt, tryk på baggrundskort og herefter vælges relief. Herefter skal eleverne udpege parabelklitter og rimmeklitter på reliefkortet.

Eleverne kan parvis drøfte, hvordan klitterne kan genkendes. Herefter skal eleverne omkredse klitterne.

Øverst på værktøjslinjen trykkes der på "Værktøjer", herefter på "Start skitsetegning", vælg herefter "Tegn en polygon" og brug det til omkredsning af klitterne.
Undervisningen om kortanalysen lægger op til et større forløb om sandflugt og feltarbejde, hvor klitternes geomorforlogiske træk undersøges.

Eleven kan:

  • bruge digitale kort fra Geodatastyrelsen til undersøgelse af landskab i Thy.
  • udpege parabelklitter og klitrimmer på et reliefkort.

Eleven har viden om:

  • landskabsdannelse
  • reliefkort  
  • sandflugt