Oprøret ved Kalø

Oprøret ved Kalø er et rollespil, som tager udgangspunkt i bondeoprøret i Danmark i 1313. Rollespillet har som formål at give eleverne en forståelse af middelalderens historiske begivenheder.
Udeskolebørn spiller oprøret ved Kalø og får en forståelse af, hvordan det var at leve i middelalderen. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Efter at I har læst og gennemgået teksterne, skal I lave grupper og fordele rollerne. I kan bruge rollekorterne eller lave jeres egne. 
Herefter skal ressourcerne fordeles, og her kan I igen bruge kortene eller lave jeres egne. 
I skal desuden selv lave de mønter, I vil bruge - eller bruge legetøjsmønter. I skal også lave jeres egen passerseddel, som skal give adgang til borgen - undersøg f.eks., hvordan Erik Menveds segl og underskrift så ud. 

Udklædning kan også være en rigtig god idé for indlevelsens skyld - her kan noget enkel hovedbeklædning også have den ønskede effekt. Undersøg, hvordan mennesker i middelalderen gik klædt, og se, om I kan efterligne. 

Opgaven

Oprøret ved Kalø er et rollespil, som tager udgangspunkt i bondeoprøret i Danmark i 1313. Rollespillet har som formål at give eleverne en forståelse af middelalderens hierarkiske samfundopbygning og forholdet mellem kongemagt, adel og kirke. Samtidig lærer eleverne om baggrunden for Kalø Slots opførelse og om Erik Menved som konge. 

Rollespillet fungerer bedst, hvis det finder sted i de autentiske omgivelser ved Kalø Slotsruin. Eleverne skal inddeles i grupper, som repræsenterer de forskellige samfundslag i middelalderen. Rollespillet og spillereglerne er forklaret i det vedhæftede materiale. 

Sådan gør du

 1. Læs teksten: "Samfundets opbygning i middelalderen". Tal om, hvordan samfundet er opbygget og forestil jer, hvordan det vil være at være f.eks. natmand, bonde, købmand eller adelig - eller måske munk?
 2. Læs teksten: "Kong Erik og det jyske bondeoprør". Teksten handler om det jyske bondeoprør i 1313 og om Kong Erik Menveds rolle heri. Teksten er en dramatisering og skal lede op til selve rollespillet. 
 3. læs hernæst: "Oprøret ved Kalø". Heri forklares den narrative ramme for rollepillet og spillets regler.
 4. Forberedelse før rollespillet: Læs gruppekort, rollekort mv.

Dansk:
Efter 6.klassetrin 

 • Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Fortolkning

 • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten
 • Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde

Historie: 

 • Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
 • Konstruktion og historiske fortællinger 
 • Eleven kan konstruere historiske fortællinger 
 • Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger 

Efter 9.klassetrin

 • Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster

Fortolkning 

 • Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster 
 • Eleven har viden om identitetsfremstillinger