Sandflugts-loop

Sandflugten er et centralt emne for Nationalpark Thy. I denne aktivitet lærer eleverne hurtigt og sjovt om sandflugten i Thy, herunder begreber der knytter sig til fagsproget, der bruges til at beskrive sandflugt.
Sandflugts-loop

Forberedelse

Print, udklip og evt. laminér de kort, I vil bruge.

Print lærerark.

Opgaven

Når eleverne skal arbejde med sandflugten, er det en fordel at kende de ord og begreber der knytter sig til fagsproget, der bruges til at beskrive sandflugt. Hertil er lavet to Coorporative learning aktiviteter.

1. Sandflugtsloop, som er en slags domino, hvor eleverne skal finde det rigtige svar på de andres spørgsmål.

2. Spørg-svar-byt fungerer som er en slags quiz, hvor eleverne stiller spørgsmål til hinanden ud fra spørgsmålskort, som de bytter løbende med hinanden.  Spørg-svar-byt er lettere end sandflugtsloop, fordi svarene er sammen med spørgsmålene på kortene.

Denne aktivitet kan både bruges som introduktion og repetition af sandflugt. 

Sådan gør du

Sandflugtsloop

1. Uddel et kort til hver elev. Bed eleverne læse teksten på kortet, uden at vise det til andre. Brug kortene i arbejdsark ”a274_loop_elevkort”. På kortet står øverst et svar og nederst et spørgsmål. Der er 20 kort i alt. Læreren kan fravælge enkelte kort for at justere sværhedsgraden. 

2. Eleverne står i en rundkreds. Den første elev læser sit spørgsmål.
Den elev som mener han/hun har svaret, kommer med det. 
Læreren står med en kopi af alle kortene og følger med. Først når det rigtige svar er givet, kan der forsættes. Den som har det rigtige svar, går videre med at læse sit spørgsmål op osv. Til sidst vil det ende med at alle har læst et spørgsmål og svaret på et spørgsmål.

Prøv at tage tid på hvor lang tid det tager jer at komme igennem. Kan I blive hurtigere?    

Spørg-svar-byt

1. Uddel et kort til hver elev. Bed eleverne læse teksten på kortet, uden at vise det til andre. Brug kortene i arbejdsark ”a275_loop_øvekort”. På kortet står øverst et spørgsmål og nederst svaret på spørgsmålet.

2. Eleverne går rundt mellem hinanden til læreren siger ”find en makker”. Når man har fundet en makker skiftes man til at læse spørgsmål op og svare på den andens spørgsmål. Herefter bytter man kort og finder en ny makker og fortsætter til læreren stopper øvelsen.

Dansk efter 4. klasse – Kommunikation – Sproglig bevidsthed.

  • Eleven kan iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog.
  • Eleven har viden om ord, begreber og sætningsgrammatik i fagsprog.

Natur/teknologi efter 4. klasse – Kommunikation – Ordkendskab.

  • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber.
  • Eleven har viden om fagord og begreber.

Historie efter 4. klasse - Kildearbejde - Sprog og skriftsprog.

  • Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold. 
  • Eleven har viden om enkle fagord og begreber.

Geografi efter 9. klasse - Undersøgelse - Demografi og erhverv.

  • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforhold på forskellige geografiske niveauer.
  • Eleven har viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele.