Hale-tagfat

Hale-tagfat er en sjov leg med et højt aktivitetsniveau. Smidighed, hurtighed og snuhed er vigtige elementer.
Løbelege. Foto: Malene Bendix.

Formål

  • At eleverne opøver hurtighed
  • At eleverne opøver løbefærdigheder
  • At eleverne oplever spænding og bevægelsesglæde
     

Forberedelse

Find på forhånd et skovområde som er afgrænset af to stier, eller hvor der er mulighed for nemt at markere to 'helle baser' der ligger overfor hinanden. Det er sjovest hvis området er tæt bevokset, så der er mange skjulesteder. Aktiviteten indebærer mange løb frem og tilbage – og afstanden mellem hellebaserne bør tilpasses elevernes fysiske formåen.

Passende påklædning: vær opmærksom på brændenælder, store ujævnheder i terrænet el.lign. som kræver eksempelvis løbesko eller gummistøvler. Se derudover artiklen Tøj efter vejret i Leksikon.
 

Sådan gør du

Hale-tagfat
Alle børnene forsynes med en hale (markeringsbånd). Halen hænges bag på bukserne og den skal være synlig for alle deltagere. Altså ingen jakker eller trøjer udover, eller det meste af halestykket ned i bukserne. Det er ikke Pelle Haleløs!

Nu gælder det for alle børnene om at få fat i så mange haler som muligt. Når et barn har fået fat i en hale, løber han/hun hjem til et af helleområderne med armen og halen i vejret. På hellebasen sættes halen fast i buksebagen ved siden af den anden hale, og barnet løber igen ud for at fange flere haler.

Er man heldig kan man få fat i en hel håndfuld haler på én gang. Men man kan også miste mange haler på én gang. Hvis man er haleløs, kan man snyde en modstander, ved at forsøge at gemme halesiden for modstanderen som således tror, at man har en hale. Når modstanderen er tæt på, forsøger man så at snuppe modstanderens hale! Man kan også overrumple andre når de er ved at snuppe hinandens haler, og ikke er så opmærksomme.

Aktiviteten er på skjult tid - dvs. kun læreren ved, hvornår den slutter: når læreren afslutter legen, tælles halerne op og man fordeler igen halerne og begynder forfra.

Variation: Tofarvet Haleløs
Hvis man har grønne og røde markeringsbånd til rådighed, fordeles disse ligesom i ovenstående hale-tagfat. Men nu er reglen at når man har en grøn hale, skal den næste være rød og omvendt. Har man på et tidspunkt både en grøn og en rød er de næste haler valgfri. Nu skal børnene både huske, hvad de har og hvad de skal finde. Det er sværere end man tror!
 

Baggrund

Robusthed og ansvarlighed
Hale-tagfat har et meget højt aktivitetsniveau, og samtidig er der en del kropskontakt. Det medfører at børnene lærer at blive robuste, samtidig med at de skal have ansvar for hinanden. Det er vigtigt at snakke om dette inden I går i gang med at lege – og undervejs.

Væske
I lege med højt aktivitetsniveau opstår der let væskemangel. Mange børn får nemt hovedpine af væskemangel. Ligesom hos voksne undgår børnene ikke hovedpinen, hvis de først drikker når de er tørstige. Derfor er det vigtigt, at børnene drikker inden legene begynder. De kan f.eks. drikke samtidig med at de tisser af inden afgang fra skole eller hytte.

Det kan også være godt at indlægge små pauser i legene, hvor eleverne kan drikke en lille smule. De må ikke drikke meget, da megen væske rumler rundt i maven ved megen bevægelse og kan give mavekneb.

Børn har ingen tidsfornemmelse når de leger godt. Det er derfor dig som lærer, der skal sørge for at indlægger drikkepauser, spisepause eller blot et lille hvil.

Udholdenhed
Vær opmærksom på, at der er forskel på børnenes udholdenhed. Nogle børn kan fortsætte i det uendelige, mens andre ikke er vant til at blive ved og ved, og derfor hurtigt opgiver legen. Ikke fordi den er uinteressant, men fordi de ingen udholdenhed har. I sådanne tilfælde vil børnene ofte selv indlægge længere pauser på hellebaserne: lad dem selv styre tempoet!

Du skal på den anden side ikke være bange for, at børnene styrter om af udmattelse. De holder op ad sig selv, når der ikke er flere kræfter. I modsætning til voksne!

Ekstra idræt
Et inspirationsmateriale om idræt i daginstitutioner og samarbejde mellem institution og idrætsforening. Udgivet af Danmarks Idræts Forbund 1996.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.