Spring i skoven

Find flere lege og øvelser, som træner spring i skoven.
Strimler til afmærkning af et område.

Kort om forløbet

Eleverne arbejder med grundlæggende bevægelser og koordinationer for hele bevægeapparatet. Forløbet indeholder en opvarmningsleg, en hoveddel – her spring – og en afslutningsleg. Forløbet kan bruges i mange natur- og kulturtyper i forbindelse med udeskole.
 

Formål

 • at træne motorik.
 • at eleverne opnår en fornemmelse af forskellige spring,
 • at eleverne arbejder sammen.
   

Forberedelse

I klassen
Forbered eleverne på at I skal lave idræt i skoven. Sørg for at de tager nok tøj, gode sko, mad og vand med. 

I skoven
Læreren skal have udset sig det aktuelle område og have sikret sig, at underlaget ikke indeholder for store forhindringer, vådområde eller glas og andet affald.
 

Sådan gør du

Hvor er I
Fortæl eleverne hvilket områder der skal anvendes og hvordan det er afgrænset


Opvarmning:

Stjæle huer
Jagten på huer (evt. kasketter) er kernen i denne enkle leg. I begyndelsen er der blot en enkelt hue som en af eleverne har på. Det er ikke tilladt at holde fast i huen med hænderne. Jagten starter og de andre børn forsøger at stjæle huen, og bære den længst muligt. Det er huen og ikke håret der skal stjæles! Efterhånden kommer flere og flere huer ind i legen ved at læreren kaster dem ind til deltagerne.

Stjæle huer
Tegning: Eva Wulff

 

Hoveddel:

1. Parøvelser

a. Makker hop
Eleverne går sammen 2 og 2. Et af børnene sætter sig ned, den anden bliver stående. Den siddende starter med samlede ben, den stående står med et ben på hver side af den siddendes ben. Den siddende elev spreder og samler benene, mens den stående hopper ind og ud mellem makkerens ben.

parøvelse
Tegning: Eva Wulff

 

B: Fåret
Eleverne er sammen 2 og 2. A ligger på knæ og hænder med lige ryg. B går / hopper over A og kravler under. Hvert par laver 10 hop og 10 gennemkrybninger og bytter plads.

 

2) Hoppe over tov

a. Jorden er giftig.
Tovet med posen svinges af en elev eller læreren. Eleverne skal bruge forskellige hopvarianter som hink, harehop, lange hop, hop med samlede ben, saksehop osv. Tovsvingeren bestemmer hoptypen. Højden på svingningen af tovet kan varieres.

Jorden er giftig
Jorden er giftig
Tegning: Eva Wulff

 

b. Højdespring
To elever holder i hver sin ende af tovet (fjern posen). De øvrige elever hopper over tovet med forskellige hop, hink osv. Eleverne kan bruge tilløb når tovhøjden stiger. Pas på sikkerheden. Eleverne skal holde løst på tovet eller der skal anvendes tryllesnor (elastik).

Tovholderne kan eventuelt bevæge sig, så de springende kammerater skal bedømme afstand på en bevægeligt 'overligger'.


Højdespring
Tegning: Eva Wulff


3. Afslutning

Kinesisk tagfat / Kinatik
Fangeren jagter de øvrige elever indenfor et afgrænset område. Når en elev bliver fanget, skal vedkommende holde på det sted på kroppen, hvor fangeren berørte vedkommende. Når man er fanget, bliver man fanger. Der kan være en eller flere fangere.
 

Baggrund

Om spring
I spring er der følgende basisfærdigheder:

 • Afsæt på et ben
 • Samlet afsæt
 • Vandrette og lodrette spring
 • Landing på springben (afsætsben)
 • Landing på modsat ben
 • Landing på begge ben.

Alle disse færdigheder kan bruges i denne øvelse.

Opmærksomhed på spring
Lad børnene springe på disse forskellige måder og lad dem komme med bud på, hvilke spring der får dem til at springe længst. Hvorfor kan det være nødvendigt at lande med begge ben?

Spring og følgevirkninger
Når I træner spring træner I også elevernes muskelstyrke, udholdenhed, koordination, bevægelighed (smidighed) og den eksplosive styrke, som er umiddelbar hos mindre børn.

For at springe skal man arbejde med rytme, perceptioner og timing.

Kvaliteterne ved springaktiviteter er opbygning af koncentration, høj aktivitet, overskridelse af egne grænser ('mestringen') og mod. Samtidig indgår bevægelsesoplevelse, - erfaring og glæde i det at springe.

Læs mere
Frank Meier, David Hundebøll: 'Natur, leg og udfordring' 79.69
Klaus Kornø Rasmussen: 'På tur – i skoven' 79.69
Lise Martin: 'Rend og hop, sjov med din krop' 79.3
'Atletik for sjov', Kroppen i skolen , Bestilles hos Dansk Idrætslærerforening, 86 76 30 45
'Udeaktiviteter', Kroppen i skolen , Bestilles hos Dansk Idrætslærerforening, 86 76 30 45
'Atletik for alle', Bestilles hos DGI eller Dansk Atletik Forbund

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.