Mål hastighed

Stil jer op ved en vej og mål hastigheden på alle som kører forbi - med et ur og et målebånd.
Klassens egen hastighedskontrol.Tegning: Eva Wulff.

Kort om forløbet

Det sker ofte, at biler kører for stærkt i trafikken. Derfor bruger politiet et måleapparat til at måle bilernes hastigheder, så de kan give bøder til de bilister, der kører for stærkt.

Stil jer op ved en vej og mål hastigheden på alle som kører forbi - med et ur og et målebånd.
 

Formål

Formålet er:

 • At eleverne lærer at måle hastighed og forstår, hvad hastighed er.
 • At eleverne bearbejder deres resultater statistisk.
   

Forberedelse

Inde:
I klassen kan eleverne selv prøve at udarbejde en formel til brug ved beregning af hastighed. Hvis opgaven er svær at løse individuelt, kan eleverne prøve at komme frem til et svar ved at diskutere opgaven i grupper.
Eleverne kan også gå ind på hjemmesiden www.dst.dk (Danmarks Statistik) og finde forskellige statistikker og prøve at aflæse grafer og diagrammer. 

Ude:
Del klassen op i grupper af tre personer:

 • En person skal stå for målebåndet + vise hvornår bilerne har passeret 50 meter linjen
 • En person skal tage tid med stopur
 • En person skal skrive resultaterne ned i et hæfte
   

Sådan gør du

Gå ud på en nærliggende vej, hvor der ofte kører cyklister eller bilister. Stil jer i vejkanten på et lige sted, og mål 50 m vej op.
Sæt en kridtstreg ved hver ende af de 50 meter.

Mål hastighed
Nu skal I tage tid på, hvor lang tid de biler eller cyklister, som kører forbi jer er om at køre 50 meter. I kan f.eks. vælge at tidtagningen starter, når forhjulet rører ved den første kridtstreg – og slutter når forhjulet rører ved den anden kridtstreg.

 • To af jer stiller sig ved første kridstreg. Den ene måler tiden på et stopur – den anden noterer tiden på sin blok.
 • Den tredje på holdet stiller sig ved kridtstregen 50 meter fremme. Han eller hun viser med et tegn eller råb, når bilen er kørt forbi.
 • For hver bil eller cykel skriver I tiden ind i hæftet som antal sekunder. Når I har målt tid for mellem syv og ti forskellige biler og cyklister, skal I beregne deres hastighed.

Beregn hastighed
I skal beregne hastigheden i km/time. Hvordan gør I det, når I ved at:
1 meter = 0,001 km
1 sekund = 1/3600 time

Find selv en metode – eller kig i boksen:

Beregn hastighed

 • Tag først de 50 m og dividér dem med 1000 for at få de 50 m lavet om til km.
 • Tag så antallet af sekunder på hver bil og dividér dem med 3600 for at få det lavet om til timer.
 • Tag til sidst antallet af km og dividér dem med antallet af timer for at få hastigheden i km/time.

Formel
Du kan også sætte antallet af sekunder (s) ind i følgende formel for at få hastigheden i km/time:

Antal km/time = 50 x 3600/s x 1000 = 180/s

Ex
Lad os gå ud fra at der er kørt en cykel forbi. Den har været 6 sek. om at køre den lille strækning på 50 m. Det giver 30 km/t.
 

Søjlediagram
Efter at hastighederne på bilerne eller cyklerne er blevet målt, skal I tegne jeres resultater ind i et søjlediagram:

Søjlediagram over bilernes hastighed

Baggrund

Hvor hurtigt må man køre i Danmark
Hastighedsmåling bliver brugt mange steder. Et af de steder hvor det er særlig væsentligt er i trafikken.
I Danmark må personbiler køre:

 • 50 km i byer
 • 80 km/t på landeveje
 • 130 km/t på motorveje

Lastbiler må køre:

 • 50 km/t i byer
 • 70 km/t på landeveje
 • 80 km/t på motorveje

Hastighed og bremselængde
Jo hurtigere du kører, desto mere plads skal du bruge på at bremse bilen. Intertiens love gør, at bremselængden ikke bare stiger linært med hastigheden. Hvis du fordobler hastigheden, så fire-dobler du bremselængden. Se her i tabellen:

Hastighed (km/t) Bremselængde (meter)
30 4
60   16
90 36
120 64
150 100
180 144
210 196

Ud over det fordobles bremselænderne i vådt føre - og hvis det er glat kan de blive mangedoblet.

Hastighed og ulykker
Jo hurtigere man kører, desto større kraft har bilen - og desto større er ulykken ofte, hvis den optræder.

I Danmark er der mange ulykker pga. de høje hastigheder i trafikken. I 2008 blev i alt 140 mennesker dræbt bag rattet.

Tendenserne til at køre stærkt er desværre størst blandt de unge under 30 år. De fleste uheld sker pga. spirituskørsel.

 

Relation til fagmål for matematik
 • Erkende, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer og vurdere løsningerne (problembehandlingskompetence).
 • Anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse og fortolkning af data tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser.
 • Forbinde sandsynligheder med tal vha. statistik, enkle kombinatoriske overvejelser og simple modeller.
 • Anvende faglige redskaber, begreber og kompetencer til løsningen af matematiske problemstillinger i forbindelse med dagligliv, samfundsliv og nature.