Kropsmatematik II

Her er en række norske ideer til arbejdet med mål, vægt, længde, afstand, tid og hastighed i uderummet.
Bliv Skjoldunge - Vandløbets liv og kræfter. Foto: INSP Media.

Kort om forløbet

I forløbet bruger eleverne de fire regnearter til at løse matematiske problemer. Du kan arbejde med konkurrencemomentet i forløbet.
 

Forberedelse

Forbered eleverne på, at de skal arbejde med matematik udendørs - og at de skal have tøj og sko
på, som de kan bevæge sig i - og som må blive beskidt.
 

Sådan gør du

Her er en række aktiviteter. Vælg dem som passer til din klasse. Grupperne kan gennemfører aktiviteterne parallelt - og evaluere dem efter hver aktivitet. Det giver jer mulighed for at fastholde fokus på de matematiske problemer og de diskussioner som viser sig.

Du kan også arrangere aktiviteterne som et stjerneløb, som I evaluerer til sidst. Så arbejder eleverne mere selvstændigt.
 

Aktivitet 1: Hvilken form har størst areal?

Udstyr:

 • 10 meter tov

Opgave:

 • Lav en lukket form af 10 meter tov, sådan at de to endepunkter hænger sammen.
 • Hvilken form giver det største areal?
 • Hvilken form giver det mindste areal?
 • Beregn arealet af mindst fem forskellige former.
 • Tegn de fem former i logbogen og noter deres arealer.
   

Aktivitet 2: Måling af genstande

Udstyr:

 • En elektronisk vægt og ting fra naturen

Opgave:

 • Find fem ting i naturen omkring jer.
 • Læg de fem ting op i rækkefølge, fra den letteste til den tungeste.
 • Gæt vægten for hver ting i gram - og skriv jeres gæt ind i skemaet.
 • Mål vægten for hver ting i gram - og skriv jeres måling ind i skemaet.
 • Beregn differencen.
 • Hvad er den totale difference?
Nr.
Ting
Gættet vægt (gram)
Målt vægt (gram)
Difference (gram)
Eks.
Kogle
15 gram
27 gram
13 gram
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
Sum:
 

 
Aktivitet 3: Gæt afstanden

Udstyr:
 • Målebånd
Opgave:
 • Marker en cirkel omkring jer. Det er jeres base.
 • Find sammen nogle store ting I kan se (træer, sten, å o.l.) i nærheden af jeres base.
 • Gæt afstanden fra basen hen til en ting i meter og noter jeres gæt i skemaet.
 • Mål derpå afstanden fra basen og hen til tingen med et målebånd.
Her er reglerne for point:
 • En samlet difference på mindre end 3 meter giver 5 point.
 • En samlet difference på mellem 3 og op til 5 meter giver 3 point.
 • En samlet difference mellem 5 og op til 7 meter giver 1 point.
 • Mere end 7 meter fejlmargin giver 0 point.
Afstand fra
Jeg gætter (meter)
Jeg måler (meter)
Difference (meter)
Point
Eks: Basen til birketræet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Sum:      

Aktivitet 4: Gæt tiden

Udstyr:

 • Ur

Opgave:

Tag udgangspunkt i nogle ting I kan se - eller kender til - i nærheden af jeres base.

 • I skal gætte på, hvor lang tid det tager at gå fra jeres base - hen til tingen - og tilbage igen i normalt tempo. Skriv jeres gæt ind i skemaet nedenfor.
 • Når I har gættet, skal I gå distancen, mens en af jer måler tiden og noterer den i skemaet - uden at sige noget til de andre...
 • Beregn differencen mellem jeres gæt og den målte tid - og skriv det ind i skemaet.

Point:

 • Er forskellen mindre end 20 sekunder, får I 5 point.
 • Er forskellen mellem 21 og 40 sekunder, får I 3 point.
 • Er forskellen mellem 41 og 60 sekunder, får I 1 point.
 • Er forskellen over 60 sekunder, får I 0 point.
Hvor lang tid tager
det at gå fra
Jeg gætter (sekunder)
Jeg måler (sek)
Difference
Point
Eks: Fra basen til
skovhuset
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sum:
 
 
 
 
 

Aktivitet 5: Gæt hastigheden

Udstyr:

 • Målebånd + ur.

Opgave:

 • Vælg en bestemt strækning med start og mål.
 • Gæt hvor hurtigt du vil kunne gå eller jogge, sprinte, hinke, hoppe den bestemte strækning. Du skal gætte på din hastighed i meter pr sekund og skrive den ind i tabellen nedenfor.
 • Mål hvor lang tid det tager dig at gå eller jogge, sprinte, hinke, hoppe den bestemte strækning (i sekunder). Skriv dit mål ind i tabellen.
 • Mål strækningen i meter med målebånd eller meterskridt og skriv den ind i tabellen.
 • Hvordan kan du beregne din hastighed i meter / sekund?
Hvor er banen? Gæt på fart (m/sek) Jeg løber, hinker, cykler, hopper...? Mål strækningen (meter)
Mål tiden
(sek)
Beregnet fart
(meter/sek)
Difference mellem gæt og beregnet fart.
Ex: Basen til det gamle egetræ 3 m/sek Løber 8 m 4 sek 2 m/sek 1 m/sek
             
             
             
             
             
             


Baggrund

Kort om Howard Gardners intelligensteorier
I bogen "Frames of mind: The theory of multiple intelligences" (Gardner, 1985) lancerer Howard Gardner teorierne om de mange intelligenser. Gardner tager udgangspunkt i definitionen af intelligens som evnen til at formulere og løse problemer, samt udforme produkter som er værdsat i mere end én kultur. Med denne difinition som udgangspunkt kom han frem til, at alle mennesker har følgende 7 intelligenser:

 • Sproglig intelligens
 • Matematisk-logisk intelligens
 • Rummelig/visuel intelligens
 • Kropslig-kinestetisk intelligens
 • Musikalsk intelligens
 • Interpersonel (social) intelligens
 • Intrapersonel (følelsesmæssig) intelligens.

Alle mennesker er altså udrustet med 7 typer af intelligenser. Det som skiller folk fra hinanden er ifølge Gardner "hvor stærkt hver af disse intelligenstyper er - den såkaldte intelligensprofil - og hvordan de bliver anvendt og kombineret, for at udføre forskellige opgaver, løse forskellige problemer og gøre fremskridt på forskellige måder" (Gardner, 1993:21).
Senere kom Gardner frem til, at mennesket også var udstyret med en ottende intelligens - den naturalistiske.

De mange intelligenser i uderummet
Brug evt. nedenstående skema til at undersøge de aktiviteter du anvender i uderummet. Hvilke intelligenser bringes i spil i forbindelse med aktiviteten.

Aktivitet Kropslig Sproglig
Matematisk-
logisk
Musikalsk Rummelig Social Intrapersonel
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             

Referencer
Gardner, H. (1987) "The mind´s new science: a history of the cognitive revolution. New Your. Basic Books.
Gardner, H. (1985. Frames of the mind: the theory of multiple intelligences. Paladin. ISBN: 0-586-08506-8
Gardner, H (1993). Slik tenker og lærer barn - og slik bør lærere undervise. Praxis forlag. ISBN: 82-90830-06-8. 

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål på mail til Skoven i Skolen. Så lægger vi dem ind.