Natur-domino

Spil domino med ting og sager, I finder i naturen.

Kort beskrivelse

Domino er et spil, som består af 2-delte brikker. Hver halvdel har et antal øjne, typisk mellem nul og seks. Domino spilles ofte ved at hver spiller får et antal brikker, som man lægger så øjnene på brikken passer med øjnene (er samme antal) på en anden ledig brik.

Natur-Domino spilles på næsten samme måde. Her er brikkerne blot ting, der er fundet i naturen og brikkernes øjne er skiftet ud med egenskaber ved tingen.

Det gælder om, at arbejde sammen, bruge sine øjne, viden, fantasi og ikke mindst huske, hvad man har lavet. En morsom, lærerig konkurrence, hvor deltagernes kreativitet og begrebsverden bliver sat på prøve og udvidet.

Forberedelse

Det er oplagt at at spille domino i klassen før I går ud og spiller Natur-domino.

Sådan kan du gøre

Opvarmning
Spørg om deltagerne kende Domino. Er der nogen, som ikke kender spillet kan du evt. få dem, der kender spillet til at fortælle om hvordan brikkerne ser ud! De fleste, der ikke kender spillet, har sikkert set folk lave forsøg med at stille brikkerne på højkant i lange rækker og så vælte den første brik, som vælter den næste, som vælter den næste osv. Det er dominoeffekten!

Hold
Deltagerne deles i lige store hold (3-5 på hvert hold) afhængig af hvor mange I er.

Opgaven
Fortæl eleverne, at opgaven for holdene er, at finde ting i naturen som passer sammen lige som dominobrikker!

Fx en sten (er hård OG rund); et agern (er rund OG grønt); et græsblad (er grønt OG fladt); et ahornblad (er fladt OG har spidser); en brombærgren (har spidser OG …….). Pointen er, at hver ting har to egenskaber, hvoraf den sidste passer med den første egenskab på næste ”brik”.

Afhængig af elevernes baggrund kan du uddybe hvad, der forstås ved begrebet ”egenskab”.

Du kan evt. på forhånd have fundet tre ting, hvor du viser princippet eller du kan på stedet finde ting og spørge eleverne hvilke egenskaber, de umiddelbart kan komme i tanke om, at pinden har. De fleste vil blive overrasket over hvor meget, der kan sige om fx en lille pind!

Holdene skal nu se hvem, der kan finde flest brikker som passer sammen. Det hold der har flest, har vundet! Men, hvis et hold har brugt ”grøn” én gang må holdet ikke bruge ”grøn” igen. Det er altså forbudt, at bruge den samme egenskab to gange!  Og holdene skal selv huske hvilke egenskaber, der passer sammen ved hver brik!

Sæt i gang !
Fordel holdene langs skovstien. Ved hvert hold laves en streg tværs over stien. Det nemmeste er ganske simpelt at kradse i stien med en pind eller skrabe med foden. Stregen er holdets startsted. Der skal være god afstand mellem startstederne ca. 10-20 meter så der er plads og deltagerne på ét hold ikke umiddelbart ser hvad de andre hold har gang i.

Holdene får 10- 20 minutter til at samle brikker, som passer sammen og lægge dem på række efter deres startsted.

Når tiden er gået giver du signal om at I samles ved ét af holdene. Holdet skal nu udnævne én eller to, som fremlægger deres resultat. De andre hold står rundt om og følger med i fremlæggelsen - de skal tjekke om egenskaberne passer sammen, tælle antal brikker og holde øje med at den samme egenskab ikke bruges to gange.

Du eller en anden voksen er overdommer, hvis holdene ikke kan blive enige om hvorvidt de fremlagte egenskaber er ok! Når I har talt holdets antal brikker, går I videre til næst hold osv.

 

Bearbejdning

En oplagt mulighed er at lade eleverne på hvert hold notere alle de egenskaber, de har fundet ved tingene (skrive-stave øvelse) og hjemme på skolen kan i arbejde videre med ordene. Måske I kan lave tegninger, der viser de forskellige egenskaber.

 

Fællesmål for natur/teknik:
I formål for faget natur/teknik hedder det bl.a.:

  • at eleverne udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde.