Pastoralesymfonien

Kombiner naturoplevelse med 2. satsen af Beethovens Pastoralesymfoni.
Pige lytter i naturen. Tegning af Eva Wullf.

Formål

At eleverne

 • lærer at lytte koncentreret
 • lærer at genkende korte karakteristiske temaer
 • lærer at lytte efter egne tanker
 • stifter bekendtskab med Beethoven, og
 • oplever hvordan naturen har inspireret komponisten
   

Forberedelse

I klassen taler I om forskellige fuglestemmer (se evt. musikforløbet Hvorfor synger fuglene nedenfor).

Efter samtalen skal alle børnene kende gøgens karakteristiske kuk kuk. Nu fortæller du, at I skal på skovtur og lytte efter fuglestemmer og mærke den fred, der er i skoven. Bagefter skal I hjem og høre, hvordan en komponist, som hed Beethoven, har beskrevet sin naturoplevelse med musik.
 

Sådan gør du


1. FASE – I SKOVEN

Inden I forlader skolen, har hver elev en lille blok, blyant og evt. et siddeunderlag.

Lugt og lyd
Når I kommer ud i skoven, finder I et sted, hvor I alle kan sidde samlet. Nu beder du eleverne lukke øjnene og være helt stille. Når de er rolige, beder du dem om at lægge mærke til, hvordan det lugter her. Kan de lugte, de er i en skov? De skal ikke svare dig endnu, men gemme svarene i hovedet. Efter et par minutter beder du dem åbne øjnene, og så snakker I om, hvad børnene har at fortælle.

Lidt senere beder du dem om at lukke øjnene igen og lægge mærke til lydene omkring jer. Hvilke lyde fortæller dem, at de er i en skov? Som før taler I sammen om det, når hver enkelt har tænkt sig om.

To og to
Nu får børnene besked på at gå lidt rundt to og to og finde et rart sted. Her skal de sidde og snuse lugte, lyde og stemninger ind. For at huske, hvad de kommer til at tænke på, kan de skrive eller tegne ting op i deres lommebog. Fortæl børnene, at de skal blive på deres sted ca 10- 15 minutter eller til de hører et signal fra dig.

Optegnelserne gemmer I og tager med hjem på skolen.


2. FASE – PÅ SKOLEN

Her skal hvert barn have papir og farvekridt.

Fortælling
Fortæl eleverne om Beethoven, som levede fra 1770 - 1827. Han begyndte at få musikunder-visning, da han var 4 år, og allerede som 13-årig optrådte han ved hoffet i Wien.

Beethoven var en stor naturelsker. Om sommeren tilbragte han det meste af dagen i det fri og strejfede rundt i skov og mark med sin lille skitseblok (ligesom børnene gjorde i skoven).

Man fortæller om Beethoven, at han ikke ville flytte ind i en bestemt lejlighed, fordi der ikke var træer i nærheden. "Jeg holder mere af træer end af mennesker…" sagde han engang, "… skove, træer og  bjerge giver én det svar man ønsker". Hvad mon Beethoven mener med det? Kan man tale med træerne? Kunne I tale med træerne, da I sad ude i skoven??

Naturen i musikken
Beethoven var så glad for at være i naturen, han fortalte om sine oplevelser i naturen med toner og musik. Det stykke musik, som I skal høre om lidt handler om, hvad Beethoven oplevede, hvad han så og hørte da han sad ved en bæk i en skov.
(Pastorale kommer af “Pastor” som på latin betyder “Hyrde” - og her er der altså tale om hyrdemusik - musik som passer til den natur og de oplevelser en hyrde som færdes i naturen har.)

Bed børnene tegne og farve det, som de oplevede i skoven, og det, som de kommer til at tænke på, når de hører musikken. Hvis de ikke ved hvad de skal tegne, kan de også lade farverne gå hen over papiret i mønstre eller abstrakte figurer. Sig til børnene, at de bare skal lade hænderne bevæge sig til musikken. Det er vigtigt, de ikke snakker sammen mens de farver - først bagefter.

I slutningen af musikstykket, helt præcis 11 minutter og 45 sekunder henne i 2. satsen, hører vi tre fuglestemmer - en nattergal, en vagtel og en gøg - på dette tidspunkt beder du børnene lægge farverne og lytte - bare lytte. Kan de høre de tre fugle i henholdsvis fløjten, oboen og klarinetten ?  Fuglestemmerne høres i de 11 sidste takter. “Spol” evt. tilbage på CD’en og hør dem igen.

Tal om musikken
Nu er det tiden at snakke lidt sammen om, hvad eleverne har oplevet, eller er kommet til at tænke på. Måske er der nogle børn, som ikke har tænkt på noget. Det er også ok. Efter 5 - 7 minutters snak bryder du børnene af og spiller musikken igen.

Tæl fugle i musikken
Denne gang må børnene heller ikke tale sammen, og denne gang skal de tælle, hvor mange gange de hører fuglene i satsen - mens de tegner videre på deres tegning. Måske vil nogle børn gerne starte på en ny - det er fint.

Herefter må børnene fortælle hinanden om deres tegninger. Lad dem evt. tale sammen to og to med den de sidder ved siden af.

Afslutning
Slut af med at hænge elevernes tegninger op og kig på dem mens du spiller Pastoralesymfoni-en er tredie gang.
Der er to dimensioner i denne aktivitet - naturen og musikken. I kunne evt. også afslutningsvis
 • gå over i biologilokalet og hente en nattergal, en vagtel og en gøg for at se hvordan de ser ud.
 • gå videre i musik-lytte-aktiviteterne og lytte til andet musik, som er relateret til naturen eller som indeholder tydelige associationselementer. Fx “Dyrenes karneval” af Saint Saëns eller  “De 4 årstider “ af Vivaldi. Damnarks Radio og Folke-skolens Musiklærerforening har sammen udgivet “Piccolo-serien” , og her er der mange andre eksempler.
   

Baggrund

Mange intelligenser
I Howard Gardners teori om de mange intelligenser opererer han med en intrapersonel intelligens, som handler om at have kontakt til sit eget følelsesliv - kende sine følelser og være i stand til at lytte til sin indre stemme. Denne refleksive evne er væsentlig for koncentrationen og for det, at kunne fastholde opmærksomheden.

Ved hjælp af musikken skabes her et rum, hvor man er alene med sig selv og sine tanker. Jeg er overbevist om, at evnen til at kunne lukke verden ude og orientere sig indad er en overordentlig væsentlig kompetence. Det kan opleves stærkt for nogle børn, og andre har særdeles svært ved at acceptere, de ikke må tale med nogen. Endelig har jeg også oplevet nogle børn er faldet i søvn ved den slags aktiviteter - det tager jeg som et udtryk for de er afslappede og trygge - det gør ikke noget.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.