Rå børsteorm... grrr

Tag til stranden, hvor der er store lavvandede sandflader - her ser det måske ikke ud til, at der sker noget særligt. Udstyr eleverne med en greb og se hvad der gemmer sig i sandbunden.
Her kan du se en stor børsteorm - den gemmer sig i nationalparkens sandede kyster. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Tager ca. 1-2 timer.

  • Introducer børsteormen og sandormen og gerne flere af sandfladens (Macoma samfundets) dyr på forhånd. Aktiviteten kan kombineres med flere andre aktiviteter på samme lokalitet. Brug evt. links og materialer under "baggrundsviden" nederst på siden til at forberede. 
  • Tjek lavvande på www.dmi.dk

Opgaven

Der er masser af liv i de tilsyneladende golde sandflader der indimellem afløser de udbredte stenede lavvandede kyster langs Djursland. To af disse beboere er sandormen og børsteormen og begge er tilpasset livet i sandfladen. Vi kigger nærmere på livsbetingelser og tilpasninger til det sandede miljø.

Sådan gør du

Det forgår ved stranden, hvor der er store lavvandede sandflader og efterbehandling i klasselokalet.

Tag ud på sandfladen når det er lavvande.

Del klassen op i grupper og udstyr dem med en greb. Der skal graves temmelig dybt for at komme ned til sandormene – ca. 1½ grebsstik ned.

Sandormen
1) Grav med en greb i sandbunden, hvor du kan se dens tuer. Sandormen sidder som regel tættest på tuen – Grav så dybt du kan og løft forsigtigt op. Kig efter sandormens gang og se hvad farve den har. Hvorfor er der forskel på sandets farve?

2) Prøv at lægge et par af de orme du finder direkte på det opgravede sand og se hvad de gør – vent nogle minutter.

3) Tegn en firkant på vaden der er 1 m2. Hvordan gør du det?

Prøv at gennemgrave denne firkant (forsigtigt) og se hvor mange forskellige dyr du finder og tæl hvor mange sandorme der er.

4) Kig på én af de sandorme I finder og find hovedet. Prøv at beskriv det med egne ord og ligner det noget du kender.

5) Hvorfor kan sandormen ”tabe” sin hale?

Børsteormen
1) Se om du kan finde nogle børsteorme når du graver i sandet.

2) Kig på dens hoved og sammenlign med sandormens – hvad er forskellen? Hvorfor ser dens hoved sådan ud?

Her skal du tegne/skrive dine observationer og svar - du må gerne bruge bagsiden af papiret

Kan suppleres med opgave

Baggrundsviden

  • Hvad finder jeg ved stranden, Politikkens Forlag
  • Strandens dyr og planter, Tommy Dybbro, Danmark naturfredningsforening og Politikens forlag
  • Danmarks Natur, bd. 3 Havet, Gads Forlag
  • Danmarks Dyreverden, bd. 1 Hvirvelløse Dyr, Rosenkilde og Bagger
  • www.mitvadehav.dk
  • www.danske-dyr.dk

Eleverne får kendskab til livet i sandet på det lave vand.