Sneglens superkræfter

Snegle er langsomme og slimede - men meget stærke dyr. Undersøg sneglens ene fod og dens enorme styrke.
Vinbjergsnegl med hus. Foto: Kristian Ørsted Pedersen.

Formål

Eleverne skal lære om: 

 • hvad en snegl er. 
 • hvordan man kan se forskel på snegle.
 • hogle af de snegle der lever i Danmark. 
 • sneglens superstyrke. 

Forberedelse

Hvor skal I være
Snegle findes overalt, så I kan være på skolen, i et grønt område tæt på, tage ud i en skov eller noget helt fjerde.

Print og laminering
Laminer de to kopiark: Snegleguide og sneglevæddeløb, så den nemmere kan bruges ude i felten uden at gå i stykker. 

Hygiejne
I skal ud at have fingrene i jorden - og I skal røre ved en masse snegle. Hvis det er rart, så tag håndsprit og vådservietter med til at rengøre hænderne.

Find sjove facts om snegle
Find sjov fakta om snegle. Her er et eksempel: I gamle dage brugte man sorte skovsnegle som smørelse til hjul. Derfor havde mange folk en lille spand hængende på deres vogn, hvor de kunne lægge de snegle de indsamlede på deres vej. Et andet eksempel: Parasitter tit er glade for snegle. Der findes en ikte, som sætter sig i sneglenes øjne, så fuglene tror de er larver og spiser dem. På den måde bliver ikten spredt. Se også videoen snegl og ikte

Forberedelse af elever
Forbered eleverne på, at I skal på sneglejagt - og at I skal undersøge snegle og deres styrke. Tal også med klassen om, hvordan I skal færdes i naturen, passer godt på dyr og planter - og at de skal tage skraldet med sig hjem.

Skovsnegl. Foto: Ole Lauersen.
Skovsneglen har ikke et hus. Man kalder den en nøgensnegl. Foto: Ole Lauersen.

Sådan gør I

Tag på sneglejagt
I kan finde snegle overalt. Tag på tur til en mose, en skov, eller blot i krattet bag skolen.

Del eleverne op i grupper og send grupperne på sneglejagt med hver sin fotobakke. Eleverne kan kigge efter snegle mellem visne blade, under buske og steder med skygge. Snegle findes tit, hvor der er fugtigt - og hvor der er kalk, fx langs en grusvej. 

Allerbedst er det at finde snegle efter regn. En snegl kan bevæge sig langt, når der er fugtigt. Den producerer selv slim som den går/glider på. Når underlaget er fugtigt, skal den producere mindre slim.

Efter 20 minutter samler du eleverne. I kan nu se om I kan bestemme sneglene ud fra den vedhæftede Snegleguide.

Snegleterrarie
I må godt tage sneglene med hjem og sætte dem i et terrarie. Tag blade fra nogle af de planter, der gror på stedet, hvor I finder sneglen. 

Snegleræs 
Nu er I klar til væddeløb. Læg kopiarket ud – gerne på et skyggefuldt sted, hvis det er tørt og solrigt. I kan let markere sneglene, der har hus, med fx farve eller neglelak for at se forskel. Hver deltager i væddeløbet placerer sin snegl i den inderste cirkel ’’start’’. Tag tid, og hold øje med hvilke snegle, der er hurtigst.

Kom helt tæt på med en snegleplade
Find en gennemsigtig plade, fx plexiglas, eller sæt nogle snegle på en rude og kig på dem fra den anden side. Sneglens underside kalder man en fod. Den kan ikke hinke afsted, men bevæger langsomt foden fremad. Fra vinklen bag glaspladen bliver det tydeligt, hvordan de langsomt flytter sig fremad.

Snegletræk
Alle ved, at snegle ikke bevæger sig særligt hurtigt. Til gengæld er de stærke. Snegle kan trække deres egen vægt mange gange. 

I kan undersøge hvor meget en snegl kan trække på to måder: 

1. Newtonmeter
I kan gå helt videnskabeligt til værks og låne et newtonmeter i fysiklokalet, hvis det altså er et lille et af slagsen. Med det kan I måle, hvor stor kraft - altså hvor mange newton - sneglen trækker.

Sæt en snor på sneglens hus med god tape og bind den anden ende af snoren fast til newtonmetret – og hold så fast i den anden ende af newtonmetret. Når sneglen bevæger sig afsted, kan man se hvor mange newton, den trækker.

I kan kun teste styrken hos snegle med hus på – eftersom snegle uden hus ikke har noget der kan sættes fx en snor fast på.

2. Hvor mange gange sin egen vægt kan sneglen trække?
I kan også gå mere praktisk til værks og se, hvor mange gange sneglen kan trække sin egen vægt.

 • Vej sneglen på en fintfølende vægt. Husk, at snegle skal håndteres med fugtige, forsigtige hænder.
 • Fastgør snor med tape til sneglehuset. 
 • Fastgør derefter den anden ende af snoren til en tom tændstikæske.
 • Vej forskellige små tunge ting som fx mønter eller møtrikker. Læg lidt ad gangen i tændstikæsken og se til sidst, hvor meget sneglen kan trække.

Hvis sneglen fx vejer 5 gram og den kan trække 40 gram, er dens trækkraft 40/5 = 8. Altså otte gange dens egen vægt!

I kan fange forskellige snegle, teste deres supertrækkræfter - og sætte dem op i et skema (brug evt. vedlagt skema). I kan bruge jeres observationer til beregninger tilbage i klassen.

Snegletræk. Tegning: Jan Solheim.
Snegletræk. Kan sneglen trække sin egen vægt? Tegning: Jan Solheim.

Bearbejdning på skolen

Snegleterrarie
Når I er kommet hjem med sneglene i terrariet, skal I huske at: 

 • fodre sneglene med friske blade hver dag. 
 • holde terrariet fugtigt – uden at drukne sneglene. En vandforstøver er god til at puste vand hen over terrariet.

Efter et par dage skal I sætte sneglene fri igen.

Andre ideer
Hvis I ikke nåede at lave alle forsøg på turen, kan I lave nogle af dem tilbage på skolen. I kan også bruge jeres snegl som hovedperson i en historie eller bare nyde at observere jeres snegle. Hvordan spiser de? Hvordan sover de? Hvordan ser sneglelorte ud?

I kan bruge jeres skemaer til at lave forskellige beregninger, der gør jer klogere på snegle. I kan bl.a. undersøge: 

 • Hvad var gennemsnitsvægten for jeres snegle?
 • Hvor meget kunne alle jeres snegle trække tilsammen?
 • Hvor mange gange sin egen vægt, kunne sneglene i gennemsnit trække?

Lidt snegleviden
Der findes over 100 forskellige snegle i Danmark – og det er bare dem der lever på land! Snegle er langsomme og slet ikke farlige. Det gør dem oplagte at undersøge med børn. Det eneste I skal huske er, at håndtere dem forsigtigt og sørge for, at de ikke tørrer ud.

Sikke en sær snegl
De flest dyr har enten flere fødder eller ingen fødder, men snegle har kun én fod, som de bruger til at bevæge sig med. De udskiller slim for at de nemmere kan bevæge sig hen over jorden.

Selvom Søren snegl gemte sig for regnen med mariehønen Evigglad, så foretrækker sneglene faktisk regnvejret. Det gør det nemlig nemmere for dem at holde huden fugtig og skaffe vand, som de bl.a. bruger til at producere slim. Og slimen er vigtig – de bruger den nemlig også som beskyttelse mod farlige fjender, som f.eks. skovmyren. 

Fun fact: Slim bruges af flere dyr, se for eksempel videoen med slim ålen, der også bruger sin slim som beskyttelse. 

Vil du vide mere 
Vil I vide mere om de forskellige snegle der findes lige udenfor vores dør, så læs den vedhæftede Snegleguide og artiklerne nedenfor.

Fun fact videoer: 

UV-mål for faget Natur/teknologi, efter 2 klasse.

 • Eleven har viden om natur og teknologi i det nære.
 • Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer.
 • Eleven har viden om enkle fagord og begreber.
 • Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
 • Eleven har viden om dyr, planter og svampe.
 • Eleven har viden om organismers opbygning.