Safari på det lave vand

Undersøg hvad der lever på de lave vand langs vore kyster.
Udeskolebørn undersøger livet ved kysten. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

  • Print skemaet ”Hvad har jeg fanget” og artshåndbogen i det antal kopier du skal bruge. Det er en god idé at laminere artshåndbogen, så den ikke bliver våd – og så kan den bruges igen.
  • Tjek evt. lavvande på DMI før turen til kysten, så du er sikker på det er lavvande, hvilket giver flere muligheder for valg af lokaliteter.
  • book evt. en naturvejlederhos Karpenhøj Naturcenter eller Molslaboratoriet. 
  • Planlæg ud fra materialelisten under "grej". 

Opgaven

Ved at gå på jagt efter dyr på lavt vand med et afkrydsningsskema og en simpel artshåndbog lærer eleverne om arter og artsrigdom. Jagten kan bruges til at sætte fokus på dyrelivet på de forskellige lokaliteter ex. på sandbund eller stenbund, i ålegræs- eller tangbælter.

Sådan gør du

Hjemme
Lad eleverne kikke på artshåndbogen og hør hvormange af arterne de kender. Fortæl lidt om hvor de kan forvente at finde hvilke dyr og planter, så eleverne er forberedt til opgaven når de kommer ud til stranden. 

Ved kysten
Del eleverne op i grupper og udstyr dem med rejehov, net, greb eller andre redskaber samt artshåndbogen og afkrydsningsskemaet. Lad eleverne på egen hånd jagte dyrelivet og lad dem krydse deres fangst af i skemaet. Dyrene kan evt. indsamles i bakker, som er forberedt til dyrene ved at indsamle bundmateriale og skabe ”samme” forhold, som der hvor fangsten foregår.

Gentag gerne jagten på andre lokaliteter, hvor bundforholdene er anderledes (sandbund, stenbund, ålegræsbælter, tangbælter), da der er forskel på dyrelivet på de forskellige lokaliteter. Lad derfor eleverne beskrive det område de er på jagt i, så der er mulighed for at sammenligne de forskellige lokaliteter. Man kan evt. sammenligne bakker fra forskellige lokaliteter. Tag gerne billeder af bakkerne.

Efterbehandling
Når jagten er slut er det en god idé at lade hver gruppe/elev fordybe sig og researche i en udvalgt art og beskrive den nærmere mht. tilpasning til levested, formering, plads i fødekæde etc.. Der er også mulighed for i klassen at snakke om hjemmehørende arter og nye invaderende arter.

Brug Danmarks Dyreverden, håndbøger eller www.danskedyr.dk