Rovfugle

Spændende undervisningsforløb om rovfugle til de yngste klasser, men tilhørende digital læse- og opgavebog, udeskole og tværfaglige aktivitetsforslag.
Lær om rovfugle i Danmarks Jægerforbunds undervisningsforløb. Billede: Danmarks Jægerforbund

Forberedelse

  1.    Log ind på Skoletube
  2.    Vælg det ønskede program, enten Book Creator eller Bookiie.
  3.    Opret et bibliotek til elevernes arbejde.
  4.    Tilmeld dig det ønskede Rovfugle-bibliotek:
  -    BookCreator QTXY9DT
  -    Bookiie HMRNIHK
  5.    Tag en kopi af opgavebogen.
  6.    Læg kopien i klassens bibliotek.
  Læreren udvælger derefter hvilke sider og eventuelle opgaver eleverne skal arbejde med, inden turen ud i naturen.

  Hvis muligt kan eleverne se på udstoppede rovfugle, kranier fra rovfugle, mærke letheden af fugleknogler osv. på skolen eller på naturskolen.

  Læreren kan på forhånd forsøge at træffe aftale med fx en lokal fugle-kikker, naturvejleder, eller frivillig Bliv NaturligVis-formidler, der kan mødes med klassen ude i naturen og hjælpe med at formidle rovfugle og fugle generelt, i felten.

  Planlæg en rute for udedagen – hvilket sted vil være en god lokalitet for at se på rovfugle/fugle?
  Som forberedelse til udedagen skal der lånes kikkerter og evt. opslagsbøger om fugle. 
  Til udedagen medbringes kopiark, papir, skriveredskaber og evt. skriveplader. 
  Elever og forældre skal informeres om udedagen i forhold til tøj, madpakke og turrygsæk med skriveredskaber og farveblyanter.

  Formål med undervisningsforløbet

  At eleverne:

  • Lærer om rovfugle, deres kendetegn og levevis.
  • Lærer om rovdyr og byttedyr.
  • Observerer rovfugle og fugle generelt.
  • Arbejder tværfagligt med emnet rovfugle
  • Læreren forbereder forløbet ved at starte med at hente den digitale bog ’Rovfugle’ ned via SkoleTube:

  Sådan gør du

  Tag på tur i naturen for at observere rovfugle og fugle generelt. Det kan være svært at få øje på fugle, især rovfugle, og komme tæt på fuglene. Derfor er det en god hjælp at bruge kikkerter og evt. at få hjælp fra en fuglekyndig person på dagen.

  1. Lær at bruge kikkerten. Start med at øve jer på at finde et fast punkt med kikkerten. Det kan fx være et træ, et skilt eller lign. der ikke bevæger sig. 
   Efter lidt tid til at øve brug af kikkert er i klar til at gå ud og spotte fugle i naturen. Det er en god idé at være stille og bevæge jer roligt når I skal observere fugle, så I ikke skræmmer dem væk.
   I finder tips til brug af kikkert på Skoven i Skolen 
   Fuglekikkert og fuglebog | Skoven i skolen (skoven-i-skolen.dk) 
  2. Skriv jeres fugleobservationer ned – tæl de fugle I ser og noter dem på jeres ark. 
   Gem arket, det skal bruges igen i klassen!
   Indsæt link til kopiarkene ’Fugleobservationer’
  3. Få gang i kroppen ved at lege ’Rovfugl og byttedyr ’-fangelegen. Find et sted hvor der er god plads til at løbe og igangsætte legen. 
   Indsæt link til aktivitet ’Rovfugl og byttedyr fangeleg’ 
  4. Brug kopiarket ’Vingefang’ og jeres medbragte målebånd til at måle vingefang og armlængder. 
   Hvor langt er vingefanget på en havørn, en tårnfalk og på dig? Find fx pinde, eller læg fx sten på rækker der viser længden på de forskellige fugles vingefang. 
   Hvor langet er dit eget ’vingefang’ fra fingerspids til fingerspids, når du står med strakte arme? Hjælp hinanden med at måle og noter længden på kopiarket.
   Indsæt link til kopiark ’Vingefang’
  5. Tegn en skitse af en af de fugle I har observeret på dagen. Brug papir, skriveunderlag, blyant og evt. farveblyanter. 

  Bearbejdning
  Hvordan kan klassen bearbejde forløbet, når de kommer tilbage.

  • Lav et søjlediagram med jeres fugleobservationer fra udedagen. Hjælp eleverne med at bruge deres indsamlede observationer til at lave et søjlediagram. Brug ternet papir sådan at hvert tern tæller for én fugl og det dermed bliver letter at lave søjlediagrammet. 
   Den lodrette akse skal være antal fugle og den vandrette akse skal være med fuglekategorierne; rovfugle, kragefugle, vandfugle, småfugle, hønsefugle og andre fugle. Lad eleverne farve det antal tern der passer til det antal fugle der er observeret i hver kategori.
  • Tegn en fugl – det kan være en fugl I har observeret på udedagen, eller en udvalgt rovfugl fra Rovfugle-bogen. I kan arbejde med samme eller forskellige fugle i klassen.
   Det kan være en god hjælp for eleverne at have en udstoppet fugl eller et foto af en fugl at kigge efter, når de skal I gang med at tegne. 


  Før I tegner, kan I sammen gennemgå hvad der er karakteristisk for alle fugle: 
  -    Kroppen er dækket af fjer
  -    Et næb
  -    To ben med skællet hud
  -    Klør på tæerne
  -    To vinger
  -    En hale
  -    Kranieskal med to øjenhuler 
  -    Er et hvirveldyr (skelet med en rygsøjle)
  -    Har hule og lette knogler
  -    Er et varmblodet dyr
  -    Lægger æg

  Eleverne får nu til opgave at tegne det der er karakteristisk for deres fugl, fx farve på fjer, næbets facon og farve, benes farve og føddernes facon. 

  Se evt. ’Hvad er en fugl’ fra DR Skole samme med eleverne https://www.dr.dk/skole/natur-og-teknologi/indskoling/hvad-er-en-fugl 

  Natur/Teknologi efter 2. klasse

  • Undersøgelse - Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.
  • Modellering - Eleven kan anvende naturtro modeller.
  • Perspektivering - Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag.
  • Kommunikation - Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller.

  Dansk efter 2. klasse

  • Læsning – Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.
  • Fremstilling - Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.

  Matematik efter 3. klasse

  • Statistik og sandsynlighed - Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser.

  Billedkunst efter 3. klasse

  • Billedfremstilling – eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.