Et moderne tingseventyr

Leg med sproget og skriv jeres eget moderne tingseventyr. Kombinér træk fra eventyrgenren med den moderne bys indhold.
Kongens Have og Rosenborg.

Forberedelse

Eleverne skal have viden om og kendskab til eventyrgenrens træk og vide hvad et tingseventyr er.

Fortæl eleverne, at de skal have deres smartphone eller kamera med den pågældende dag. Eleverne skal desuden have tøj på der passer til årstiden.

Vælg et start- og slutsted i haven, som skal sikre, at alle elever ved hvor læreren/lærerne befinder sig.

Sørg for at alle elever har en blok og noget at skrive med i Kongens Have.

Sådan gør du

Saml hele klassen på startstedet, og del blokke og blyanter ud til grupperne af 2- 3 elever.

I løbet af en lektion, skal eleverne skal bruge uderummet Kongens Haves potentiale og tage billeder af det de ser, som kan kombinere eventyr med nutid. De skal bevæge sig i grupper, som tager billeder sammen.

For hvert billede de tager, skal eleverne, skrive deres ideer til, hvad lige netop de ting, der er på billedet, kan bruges til i deres tingseventyr. På den måde har de et idekatalog at arbejde ud fra, når de kommer tilbage til skolen og skal til at skrive eventyret, .

Bearbejdning

Eleverne skal i de samme grupper nu skrive deres moderne tingseventyr. Eventyret skal være bygget op med eventyrets genretræk, men indeholde ting mm. med et nutidigt islæt. 

Når grupperne har færdigskrevet og færdigarbejdet eventyret, skal de sætte det i sammenhæng med udvalgte billeder til illustration af deres eventyr. Eleverne læser deres eventyr med billeder op for hinanden i grupper som afslutning på forløbet.

Forslag til videre arbejde

Der kan med fordel arbejdes videre med Christian d. 4, med Danmarks Kulturskatte eller med Danmarks Forsvar.

Referencer til nye fælles mål for dansk:

Kompetenceområde: Læsning og skrivning udvikles i et fortsat samspil, og eleverne skal vænnes til at iagttage tekststrukturer og genretræk og reproducere dem i egne tekster.

Undervisningsmål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.