Troldehistorie

Eleverne former trolde af ler - og bruger dem til at fortælle en historie i lyd og billeder. I historien anvendes skoven - eller en anden naturtype - som kulisse.
Hans og Grete opføres som dukkespil. Foto: Niels Tonsberg.

Formål

  • at arbejde skulpturelt med ler,
  • at fortælle en historie via lyd/dias,
  • at gøre billederfaringer,
  • at forstærke billeder med lyd,
  • at udtrykke forestillinger og fantasier.
     

Forberedelse

Form en trold
På skolen fremstiller alle eleverne hver en trold ud af en klump rødler med chamotte. Når troldene er tørre efter ca. en uges tid, brændes de i en keramikovn. Se mere om arbejdet med ler og trolde i Baggrund nederst.

border=0    

Form en trold.
Foto: Helen Klavsen.

Dekoration
Troldene kan dekoreres med fjer og andre ting fra skoven. Eleverne får at vide, at de skal have deres egen trold med ud i skoven, hvor de skal lave en troldehistorie. Troldehistorien fotograferes ved et eller to besøg i skoven, og færdiggøres med lyd på skolen.
 

Sådan gør du

Præsentation af trolde
Ude i skoven samler du eleverne i en rundkreds. Hvert barn fortæller, hvad det selv hedder og hvad dets trold hedder. Du notere elevens og troldens navn i manuskriptet (se nedenfor).

Klik på arket for at åbne det i et nyt vindue i den rigtige størrelse
Manuskript

Digt en historie
Herefter digter børnene en råhistorie i fællesskab, og du noterer denne i manuskript. Skriv op, hvad der skal foregå på hvert billede, hvilke trolde der er med på hvert billede, og hvad I skal fotografere på hvert billeder.

Find steder
Nu afsøger I sammen områder i skoven til historiens handlingen. Skal handlingen forgå ved et træes fod, oppe i nogle grene, ved et åløb, under roden af et væltet træ, i nogle buske eller mellem græs og blomster i en lysning i skoven? Dette skrives ind i manuskriptet.

Scener
Nu stiller I hver enkelt scene op på det sted, hvor handlingen skal udspilles. Eleverne arrangerer trolde og rekvisitter (pinde, mos, jord, blade m.m.) så historien bliver tydelig, og de flytter troldene rundt i de forskellige stillinger og positioner som handlingen kræver. Hvis en scene består af flere billeder, må du tage et billede af hver stilling som troldene indtager i de enkelte situationer i handlingen.

Tag billeder
Du tager naturligvis billeder gennem hele forløbet. Husk at tage lidt ekstra billeder, så I kan udvælge de bedste når filmen er fremkaldt.

Se billeder på skolen
På skolen ser I alle billederne sammen på en stor skærm. Sorter billederne sammen, så de kommer ind i den rigtige rækkefølge. Kasser de dårlige billeder.

Lyd og ord
Så skal I lave lydsiden til billedserien. Sammen finder I ud af hvad de enkelte trolde (elever) skal sige, og hvilke lyde og lydeffekter I skal lave. Alt dette skriver I også ind i manuskriptet.

Lydeffekter
Eleverne eksperimenterer noget tid med lydeffekterne. De undersøger, hvordan de fremstiller rislelyde (f.eks. et vandfad med vand i, hvor der forsigtigt røres i med en hånd), torden (fx bukkes en metalplade frem og tilbage), lyn (f.eks. noget madpapir der krammes), uhyggelig lyd (f.eks. der ridses henover en ujævn overflade med en negl,), puslen i græsset osv. Når eleverne har eksperimenteret med lydene et stykke tid, indspilles de på en Ipad eller lignende i den rækkefølge, som de skal forekomme i handlingen.

Tekster
Nu vises lysbillederne igen sammen med de indspillede lydeffekter, mens eleverne indtaler deres troldes tekster på et nyt lydspor. Eleverne improviser delvis i forhold til manuskriptet, mens de indtaler teksterne. Lad eleverne eksperimentere et stykke tid med lydene og deres egne tekster, før I indspiller dem. 

Invitation til forestilling
Når foto/lyd-serien er helt færdig, navngiver klassen historien. De skriver en fin indbydelse til deres forældre om at de skal komme på skolen og se deres forestilling.

Forældreaften
Hele projektet afsluttes med en forældreaften, hvor eleverne præsenterer forestillingen.
 

Baggrund

Ler
Der skal anvendes rødler med lidt fin chamotte. Du kan købe rødleret med iblandet chamotte. Chamotten bevirker, at leret ikke så let revner eller svinder i størrelse ved brændingen. Desuden gør chamotten det lettere for de små elever at arbejde med leret.

Sådan laver du en trold af ler
Eleverne skal forme deres trold ud af en klump ler. De kan trække ting ud af klumpen, f.eks. arme/ben/næse og trykke ting ind i leret, f.eks. øjne og mønstre. Lad eleverne trække delene langsomt ud af klumpen, så der ikke går noget ler af den samlede klump. Fordelen ved at arbejde med klumpen er, at der ikke skal sættes løsdele på. Disse kan falde af i den endelige brænding. Eleverne kan få nogle lerpinde til at glatte og lave mærker i leret med.

Evt. bemaling af ler
For at hele arbejdsprocessen med leret ikke skal vare for længe, udelades forglødningen af leret. Men hvis du gerne vil have leret bemalet med begittefarve, skal leret tørres til det bliver læderhårdt, og derefter påføres begitte farve. Inden den endelige brænding skal leret være fuldstændigt tørt. Når du vil undersøge om leret er helt tørt, kan du mærke på det, det må ikke virke koldt.

Tørring af ler
Under tørringen står leret tildækket med plastik, for at undgå at det tørrer for hurtigt, hvilket kan medføre revner. Kig jævnligt til leret under tørringen - let evt. lidt på plasten, så der kommer lidt mere luft til. Hele tørringsprocessen kan tage en uge eller mere alt efter, hvor tørt og varmt det står til tørre.

Brænding
Brændingen foregår ved omkring 1000o. Hvis lertingene ikke er blevet bemalet med begittefarve, kan de lægges helt tæt eller oven på hinanden i ovnen. Selve brændingen og nedkølingen kan tage ca. 2-3 dage. Åben ikke ovnen mens den er varm, da leret så kan slå revner! Efter brændingen bliver leret rødligt.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.