Trolde-skjul

En skjul- og fangeleg med flere liv, hvor også taktik spiller en vigtig rolle.
Udeskoledreng fra Ugelbølle Friskole. Foto: Malene Bendix.

Formål

  • at eleverne fornemmer spænding og glæde ved at bevæge sig,
  • at eleverne bliver trænet i timing og overblik,
  • at eleverne har høj aktivitet og har mulighed for succesoplevelser,
  • at eleverne lærer både at vinde og tabe.
     

Forberedelse

Find et godt sted
Find på forhånd et skovområde, som er afgrænset af to stier, eller hvor der er mulighed for nemt at markere to hellebaser, der ligger overfor hinanden. Det er sjovest, hvis området er tæt bevokset, så der er mange skjulesteder. Aktiviteten indebærer mange løb frem og tilbage – og afstanden mellem hellebaserne bør tilpasses elevernes fysiske formåen.

Tøj og mad
Sig til eleverne, at de skal tage tøj og sko på, som de kan bevæge sig hurtigt i + regntøj efter vejret.

Lær om konkurrence
Tal med eleverne om konkurrencemomentet. Aktiviteten gentages en del gange, så alle prøver at være trolde (fangere).
 

Sådan gør du

Rundtur i troldeland
Forklar eleverne hvilket område I skal bruge til troldeskjul. Tag eventuelt en tur med eleverne rundt i det pågældende område (troldeland), så børnene er helt sikre på størrelse og grænser.

Leg
Legen starter med at 3 – 4 børn udpeges til trolde. De fordeler sig i Troldeland. De øvrige elever får uddelt 4-5 troldepas og fordeler sig på de to stier eller hellebaser.

For eleverne gælder det om at komme over på den anden side af området med så mange troldepas i behold som muligt. For troldene gælder det om at fange så mange elever som muligt. Man er fanget, når man bliver berørt af en trold. Hvis det sker, kan man komme fri ved at give trolden et troldepas. Man løber et ubegrænset antal gange frem og tilbage.

Tid
Aktiviteten går på skjult tid, dvs. læreren bestemmer hvor længe legen skal fortsætte.

Vinder
Når tiden er gået, vinder den af eleverne, der har flest troldepas i behold. Men der er også en vinder blandt troldene. Det er den trold der har flest troldepas.

Ekstra taktisk moment
Man kan med lidt større børn (2. kl.) indlægge et taktisk moment. Selvom man ingen troldepas har, kan man sagtens løbe frem og tilbage og tiltrække sig troldenes opmærksomhed, således at de øvrige uhindret kan løbe gennem troldeland!

Troldepassene samles sammen, nye trolde udpeges og aktiviteten begynder forfra.
 

Baggrund

Løb og taktik
I denne aktivitet er der ingen krav om, at hver elev skal løbe frem og tilbage gennem troldeland et bestemt antal gange. Man kunne tro, at nogle elever således ville nøjes med at løbe en enkelt gang, for at holde på deres troldepas og vinde legen. Imidlertid er det de færreste børn, der tænker således. De fleste vil være optaget af spændingen, løbet og aktivitetens kerne, så disse mere taktisk prægede overvejelser vil være sjældne.

Såfremt der er en enkelt elev der har sådanne taktiske træk om at vinde for enhver pris, kan man enten tage en snak om, at legen kun er sjov når alle er med, eller også ignorere det. Den eller de enkelte elever vil ofte finde adfærden kedelig og atter kaste sig ind i aktiviteten. Såfremt det gentagne gange er den samme elev, der viger tilbage kan det skyldes, at vedkommende ikke har lært at håndtere 'at tabe' eller er utryg ved aktiviteten. Begge situationer kræver øget opmærksomhed fra lærerens side.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.