Undersøg smådyr i Taderød Bæk

Fang og undersøg små dyr i Taderød bæk - eller en anden bæk.
Udeskolebørn undersøger livet i vandløbene i Nationalpark Skjoldungernes Land. Foto: Nynne Sørgaard.

Forberedelse

  • Læs om vandløbet som levested - og de små dyr som lever der.
  • I kan selv tage grej med. Tag kontakt til Nationalparkens naturvejleder eller formidlingskoordinator Malene Bendix, , hvis I vil låne grej. Så kan vi stille noget klar. Se hvad I skal bruge under "grej". 
  • Brug følgende undervisningsforløb om vandløbsbiologi i undervisningen. 

Opgaven

Taderød bæk er et af de reneste vandløb på Sjælland. Med net, ketcher og fingre kan I undersøge, hvilke smådyr, der lever i bækken. I kan sammenligne dem med smådyr fra den stillestående Møllerende – eller fra Elverdamsåen, der løber syd for Tadre Mølle.

Sådan gør du

Tag net, spande, bakker, lupper og bestemmelsesduge med til Taderød bæk - eller til en anden bæk. I kan fange smådyr på forskellige måder:

Fiskenet
Fang dyr med fiskenet midt i bækken, i kanten af bækken, imellem planterne ved bredden. Tag forsigtigt de små dyr ud af nettet – og læg dem ned i en hvid plastikbakke med bækvand. Se nedenfor, hvordan I undersøger, hvilke dyr I har fundet.

Sparkeprøven
Tag en ketcher med ud i vandløbet. Stil dig med ryggen til strømmen – og sæt ketcheren ned i vandet, så den står med åbningen lidt foran din højre fod. Spark baglæns 2 – 3 gange, så der hvirvler sten og mudder op. Det vil blive ført med strømmen ind i din ketcher. Tag forsigtigt de små dyr op af ketcheren og læg dem ned i en hvid bakke med bækvand. Se nedenfor, hvordan I undersøger, hvilke dyr I har fundet.

Pilleprøven
Vend grene og sten i vandløbet og se, om der sidder smådyr på dem. Kig på vandplanter. Pil dyrene af og læg dem i en hvid plastikbakke med bækvand i. Se nedenfor, hvordan I undersøger, hvilke dyr I har fundet.

Hvad har I fanget?
Kig på de smådyr I har i jeres bakker med lupper og lupglas. Brug bestemmelsesdugen og brug den til at finde ud af, hvilke dyr, I har fundet. I kan læse mere om de små ferskvandsdyr i bogen. Tegn dyrene - og skriv lidt om, hvilke dyr I har fanget og hvordan de lever i jeres udeskolebog. Og slip så dyrene ud i vandløbet igen.

Husk
Når I er færdige, skal I vaske jeres udstyr i bækken, tørre det af – og lægge det tilbage i aktivitetskassen igen – så det er klar til næste hold.

Kan suppleres med opgaver
Vælg et lille dyr. I har set på turen. Undersøg dyret i bøger og på net - og skriv eller tegn en historie om dyret.