Frie fugle

Eleverne vil få kendskab til dyrelivet på fjorden og skal observere fuglene, for at lære om de forskellige arter og deres levevis, samt hændelser der kan forstyrre fuglene.
Ud at se fuglene i Roskilde Fjord!

Opgaven

Roskilde Fjord huser 256 forskellige fuglearter over et helt år. Nogle fuglearter bruger fjorden til at yngle, mens andre bruger den som et ”tankstop” på vej mod fjerne lande, eller som vinterplads på grund af fjordens lave vand. ”Frie fugle” introducere eleverne for fuglenes mangfoldige liv, og udfordre eleverne til at tænke over faktorer og konsekvenser af forstyrrelser i naturen.

Sådan gør du

Forløbet kan gennemføres mange steder langs fjorden, men ved Salvadparken er der en grejbank med kikkerter, fuglegenkendings-ark og en fin udsigt over det sydlige Eskilsø, hvor mange af fjordens fugle holder til.

Undervisningen kan starte med en introduktion til fjorden og vandet. Herefter kan eleverne deles op i hold og de får udleveret kikkerter og fuglegenkendingsark. Nu skal eleverne konkurrere om at fotografere flest fuglearter – og de skal med fuglegenkendingsarkene forsøge at bestemme fuglearterne ved navn (hvis der fotograferes både en han og hun af den sammen art giver det 2 points)

Eleverne skal nu observere fuglene over ½ time, og liste de hændelser der lader til at forstyrre fuglene. Hændelserne og niveauet af forstyrrelse noteres, og når den ½ time er ovre skal holdene hver for sig drøfte, hvilke 3 typer af forstyrrelser der er mest generende for fuglelivet, hvad forstyrrelserne kan betyde for fuglene og hvad der kan gøres for at minimere forstyrrelserne.

Alle holdene skal nu præsentere deres analyse af forstyrrelserne, og diskutere konsekvenserne for fuglelivet, hvis forstyrrelserne ikke begrænses. Holdene præsentere deres løsninger på at begrænse forstyrrelserne, og diskuterer, om løsningerne vil kunne møde modstand hos nogle grupper af mennesker.