Bunkeflo-modellen

I det meget spændende svenske Bunkeflo-projekt har man arbejdet intensivt med motorisk træning af eleverne - og det har givet sundere, klogere og gladere børn.
Udeskolepige fra Gl. Rye skole går balancegang. Foto: Martin Einfeldt.

Bunkeflomodellen

Bunkeflo-projektet blev sat igang i efteråret 1999 på Ângslättskolen i Bunkeflostrand udenfor Malmø.
 
Skolen samarbejder med den lokale idrætsforening om at give eleverne indslag af fysisk aktivitet hver dag, i alt 5 - 6 timer pr uge. Idrætsaktiviteterne foregår hovedsageligt indendørs og på idrætsbaner og består af fysiske aktiviteter og motorisk træning.
 

Forskning

Projektet blev fulgt at et forskerhold, under ledelse af Ingegerd Ericsson, som er universitetslektor i idrætsvidenskab ved læreruddannelsen på Malmö högskola. Hun præsenterede i 2003 sin doktorafhandling om relationen mellem motorik, koncentrationsformågen og skolepræstationer i tidsskriftet "Svensk Idrottsmedicin". Hovedkonklusionerne af hendes afhandling kan læses i en kort version i artikiklen "Pendlen har svinkt - Ökad fysisk aktivitet i skolan" som du kan finde i denne PDF fil af et temanummer om Bunkefloprojektet i tidsskriftet "IdrottsMedicin" (MB)
 

Resultater

Ingegerd Ericssons resultater viser bl.a. at eleverne ud over at forbedre deres fysiske sundhed kropsligt også: 
  • fik bedre resultater i de nationale prøver i svensk og matematik,
  • er gladere
  • der er hyggeligere i klasseværelserne
  • det er lettere at koncentrere sig
  • det sociale klima er bedre
  • eleverne har bedre selvfølelse
  • der er mindre mobning
Læs også artiklen Motorikobservationer og skole-præstationerwww.idrottsforum.org af Ingegerd Eriksson.