Grov-og finmotorisk screening

Hvad betyder udeundervisning for udvikling af grov- og finmotorik hos børn med generelle indlæringsvanskeligheder.
Grov og finmotorik omkring bålet. Foto: Lars Borch.
Heldagsafdelingens udehold på Korup skole startede som et forsøg i skoleåret 2010 - 2011. Eleverne i heldagsafdelingen har omfattende og generelle indlæringsvanskeligheder. Alle eleverne er mobile, men mange har grovmotoriske, finmotoriske og perceptuelle vanskeligheder i varierende grad. Eleverne på udeholdet er i skoleåret 2010 - 2011 mellem 12 og 15 år.
 
Ergoterapeut Margit Berggren og fysioterapeut Peter Lund Hansen fulgte børnene - og lavede forskellige fysiske og motoriske test før de gik igang, midtvejs og efter skoleåret med udeskole.
 
grov-og-finmotorisk-screening1_0.jpg
Foto fra rapporten.
 
Teamets formål med udeskoletilbuddet er at måle, om udeskoletilbuddet forbedrede elevernes grov- og finmotoriske færdigheder, samt om de evt. forbedrede færdigheder havde en afsmittende effekt på elevernes deltagelse i aktiviteter i skolehverdagen.
 
I deres rapportens konklusion står bl.a. "Der er ingen tvivl om, at eleverne både har bedret deres motoriske færdigheder, og at det har smittet af på såvel deres deltagelse i skoleaktiviteter, som på deres motivation og adfærd. Fremgangen på alle områder har været så markant, at det ikke er urimeligt at give udeskoletilbuddet en del af æren."