Egebjerg mobile udeskole

På Egebjerg skole har man siden 2007 udviklet en mobil udeskole.
Udeskolebørn fra Odarslöv skole i Sverige koger kartofler i solkomfur. Foto: Malene Bendix.
Det er skolens opgave at lære børn om verden. Den verden, der findes uden for skolen. Lærere skal ”trække” verden ind i skolen, så børnene  kan lære om, samt forstå og navigere i den ”virkelige verden”. Det er et meget hårdt træk!
 
På Egebjerg skole prøver vi at gøre noget andet! Vi tager børnene med ud i den virkelige verden. Væk fra skolens trygge rammer. Ud i virkeligheden. Vi laver Udeskole!
 

Motion, kost og sundhed

For 6 år siden gik vi i gang med begrebet udeundervisning. I samarbejde med skolebestyrelsen arbejdede vi  på at fremme elevernes sundhed gennem kost og motion. Vi afskaffede kager og andre usunde ting ved fødselsdage og fester og erstattede det med gulerødder og agurkestænger. Derefter fokuserede vi på at få mere bevægelse ind i skoledagen. Vi indførte en ugentlig løbedag. En lektion, hvor alle er ude at løbe så pulsen kommer op.  Det var en god start, men vi ville gerne tilføre mere bevægelse igennem hele skoleugen.
 

Udeskole-start

Vi havde hørt om forsøget på Rødkilde Skole i Vanløse og inviterede Malene Bendix fra ”Skolen i Skoven” til at fortælle lærere og forældre om projektet på Rødkilde. Vi hæftede os ved 2 ting:
 • Børn, der deltager i udeundervisning rører sig dobbelt så meget som ved traditionel undervisning.
 • Selvom eleverne var væk fra den traditionelle undervisning i 20% af tiden, så det ud til at de havde samme faglige niveau som kontrolklasserne.
Det tog vi til os og vi gik i gang med at etablere et fælles udviklingsprojekt for hele skolen. Udeskole.
 
Udeskole - byens døre
Historier og billeder af byens døre. Foto: Egebjerg skole.
 

Definition på udeskole

Vores definition på Udeskole er ganske enkelt undervisning, der foregår uden for klasselokalet. Det kan være hele afsluttede forløb ude, eller forløb, hvor der arbejdes inde både før og efter.
 
Udeskole er en tankegang, som vi forsøger at have med os i al planlægning af undervisning, således at eleverne både får læring og får rørt sig. Undervisningen kan være lange forløb på hele dage eller et kort afbræk på 30 min. ”divisionsstafet” på boldbanen eller i skolegården.
 
Uderummet kan være hvor som helst:
I skolegården, på naturlegepladsen, i skoven, i byen, ved den mobile udeskole, på vores shelterplads eller lign.
 

Mål

Vores målsætning for Udeskole
 • At der skal undervises ude i alle fag.
 • At alle elever skal have mindst ét Udeskoleforløb om ugen.
 • At få vores lokale børnehave med. (I år deltager de ældste i børnehaven sammen med Børnehaveklassen)
   
Den mobile udeskole
Egebjerg skoles mobile udeskolevogn. Foto: Egebjerg skole.
 

Mobil udeskole

For at få endnu mere skub i Udeskolen, ansatte vi for halvandet år siden en naturvejleder (Jan Barslund) og lavede en undersøgelse, blandt lærerne på skolen.
 
En undersøgelse, der skulle afdække, hvad der forhindrer os i at lave endnu mere Udeskole. Undersøgelsen afdækkede især to problematikker: Dels et manglende samlingssted når man var ude, dels manglende faglig kunnen.
 
Et samlingssted  er et sted til at spise madpakken, et sted at krybe i ly for en regnbyge, et sted med de nødvendige materialer og et sted til toiletbesøg. Vi har nu to samlingssteder:
 • En shelter plads tæt på skolen og et mobilt samlingssted.
 • En mobil udeskolevogn: Med støtte fra Naturstyrelsen har vikøbt en mandskabsvogn på 18 m2. Vognen er blevet indrettet og udstyret med alverdens undersøgelsesudstyr, bl.a. med støtte fra Friluftsrådet. Vognen kan trækkes som en campingvogn af en stor bil og flyttes mellem  egnede lokaliteter i nærområdet. Lokaliteterne er bestemt efter egnethed for undervisning og adgang med enten cykel eller offentlig transport. Vognen står én til to måneder hvert sted. Alle kommunens skoler og institutioner kan benytte vognen, blot de booker den i forvejen.
   

Kultur og erfaring

Undersøgelsen, blandt lærerne, viste at kollegaerne ikke følte at de havde den nødvendige faglighed til at deres undervisning kunne tage udgangspunkt i natur og kultur. Den problematik har vi søgt at løse ved bl.a. at afholde en pædagogisk dag med Karen Barfod fra UCNJ. Karen underviste os i planlægning af udeskoleundervisning. Både enkelte undervisningsforløb, samt årsplanlægning. Vi søger forsat midler til at lave flere kurser og til at lave en idémappe. Et materiale der tager udgangspunkt i den enkelte lokalitet og helt konkret beskriver hvilke læringsmuligheder der er lige her.
 
Penge til materialeudvikling har vi ikke fået – endnu, - men vi laver udeskole alligevel!
 
Vi tror på, at den manglende faglige kunnen, lige så meget drejer sig om at skabe en kultur. En kultur for at undervise ude og for at blive undervist ude. Det er uvant for både elever og lærere.
Noget der tager tid at implementere.
 
Vores erfaring viser, at det bare er at springe ud i det. Så oplever man at det faktisk går. Kulturen og erfaringen kommer med tiden.
 

Fjord, skov, eng og by

Den Mobile Udeskole blev først klar til brug i efteråret 2012. Iveren efter at få den i brug var stor, så straks efter den sidste kasse med snitteknive og skriveunderlag var sat på plads i vognen, blev den trukket af sted til første bestemmelsessted. ”Strandhusene”. En smuk lille plet ned til Isefjorden. Her blev vognen brugt til undersøgelser af dyrelivet på det lave vand og til svampeture i den nærliggende skov.
 
Nu står vognen i Nykøbing Sj. Midt i byen. Egebjerg skole ligger i en meget lille by. En landsby, der ikke byder på megen bykultur. Derfor er det oplagt at vi flytter undervisningen ind til byen - og sikke et undervisningspotentiale der ligger her. F.eks. har mellemgruppen fotograferet døre. Døre, der i et danskfagligt tema, er blevet ”besjælet”. 5. klasse har besøgt turistbureauet og her interviewet personalet om brug af det engelske sprog i deres arbejde. Nu skal klassen lave deres egen turistbrochure, på engelsk. Yngste gruppe tegnede croquis af byens store juletræ og 6 kl. sammenlignede indkøbspriser og kvalitet i supermarkederne.   
Mulighederne er ubegrænsede og motivationen blandt børnene er meget høj.
 
Udeskolepiger i by
Udeskolepiger i byen. Foto: Egebjerg skole.
 

Vores rammer og krav til udeskole

 • Skemaet lægges så hver lærer har min. 3 sammenhængende timer en  gang om ugen. Derud over er vi meget fleksible med at bytte  lektioner.
 • Udeundervisning skal planlægges så den lever op til fælles mål - i  alle fag.
   

Sidegevinster ved udeskole:

 • Eleverne rører sig mere.
 • Flere og nye relationer, både i elev-elev relation og elev-lærer- relation.  I Udeskole er der meget samarbejde.
 • At undervisningen er anvendelsesorienteret og praksis og teori bindes  sammen. Et af dogmerne i NY nordisk skole
 • Øget refleksion i undervisning hos eleverne. Analysen bliver  udfordret i uderummet, fordi der er flere aktiviteter og eksperimenter.  Refleksionen bliver stimuleret af sanserne, som hjælper os til at huske.
 • Den ikke refleksive læring (manuel læring og udenadslære) kan  hjælpes til at huske via sanserne, som er huskeknager.
 • Rummelighed, fordi enkelte elever i det store uderum vanskeligt  forstyrrer andre.
   

Det største

At lære eleverne glæden ved at komme ud i naturen.
At udeskole også er et dannelsesprojekt, hvor naturen tilføjer sanselige, æstetiske og eksistentielle sider til de små menneskers liv.
 

Fremtid

Udeskole er forsat nyt for os. Vi arbejder på, at udeundervisning bliver en helt naturlig og integreret del af vores skole. Vi tror på, at Udeskole bliver en så markant del af skolens profil, så forældre vælger Egebjerg Skole aktivt til.