Børn og Træer

Plant et træ i 1. klasse og følg det med natur-teknik i naturen frem til 6. klasse.
Foto af lærervejledningen Børn og Træer.
Her kan du læse om Skoven i Skolens bogsystem, Børn og Træer. Du kan også finde bøgerne som pdf-filer eller købe dem billigt. Klik på det du vil vide mere om:

Børn og Træer

"Børn og Træer" er natur/teknik i naturen. Materialet flytter en del af undervisningen ud i det fri og giver eleverne mulighed for at udforske skoven og træet.
 
Grundiden er enkel: Eleverne planter et træ i 1. klasse og følger det gennem hele natur-teknik forløbet med undervisning ude tre-fire gange om året. Bøgerne kan også bruges uden træplantning.
 
Her er eksempler på temaer der tages op:
 • Plant et træ
 • Små dyr i skoven
 • Frø og frugter
 • Dyr og dyrespor
 • Lav legetøj af træ
 • Fæld et træ og se på ved
 • Fødekæder i skoven
 • Lejrliv i skoven
 • Mål vejr
 • Fotosyntese
 • Transpiration
 • Design i træ
 • Blomster og blomstring
 • Biologisk mangfoldighed
 • mmm.
Børn og Træer tager udgangspunkt i skoven, men kommer bredt rundt om faget natur/teknik. Samtidig inddrages dansk og matematik som værktøjsfag. Bøgerne indeholder et væld af ideer til en undervisning, der kobler inde og ude. De suppleres af www.skoven-i-skolen.dk.
 

Billige bøge - og gratis PDF

I 2012 overtog Skoven i Skolen restlageret af Børn og Træer-bøger fra Forlaget Alinea. Vi sælger bøgerne billigt, så længe lager haves. Se priser nedenfor. Oven i prisen skal lægges moms + porto + 100 kr. i ekspeditionsgebyr - for det tager tid at pakke og fakturere.
 
Børn og Træer består af:
  Begge elevbøger er flergangsbøger med viden formidlet for børn og fine tegninger. Bøgerne kan suppleres med materialer på www.skoven-i-skolen.dk.
   
  Priser
  • Lærervejledning: Pris 120 kr.
  • Elevbog for 1. - 3. klasse. Pris 30 kr.
  • Elevbog for 4. - 6. klasse. Pris 30 kr.
  • Oven i den samlede pris for bøgerne skal lægges 50 kr. i ekspedition + moms + porto.
    
  Bestilling
   
  Du kan bestille bøgerne hos Skoven i Skolen. Husk ved bestilling at angive navn, adresse - og EAN nummer, hvis du bestiller fra en offentlig institution.
   
  Børn og Træer er skrevet af Malene Bendix, Arne Bjerrum og Steen Erik Nielsen. De er illustreret af Eva Wulff.
   

  Gratis træer

  Skoler kan kontakte Naturstyrelsens lokale enheder og høre om mulighederne for at få lov at plante træer i forbindelse med skovrejsning på Naturstyrelsens arealer. Det er forskelligt hvor meget skovrejsning, der finder sted i de forskellige enheder. Men spørg den lokale enhed om mulighederne for at finde træer, arealer til træplantning og evt. hjælp til plantning fra naturvejledere eller skovfogeder.
   
  Du kan finde Naturstyrelsens lokale enheder her: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/
   
  Hvis I ønsker at plante på andre arealer, skal skolen selv få fat på træerne. Det kan være, at Skoven i Skolen igen får mulighed for at dele træer ud i forbindelse med Genplant Planeten. Men dette er lige nu i støbeskeen (2012).
   
   Drenge har plantet et træ
  Plant træer - og lær natur/teknik
  Foto: Malene Bendix. 

   

  Hvorfor planter vi træer

  Folketinget besluttede i 1989, at vi skal fordoble det danske skovareal fra cirka 11 - 22 procent i løbet af en trægeneration. Årsagerne er mange - her er i kort form en række gode grunde:
  • Træer giver glæde, viden, sundhed og miljø til børn og voksne
  • Træer giver plads til mange forskellige dyr og planter
  • Træer beskytter grundvandet
  • Træer renser luften
  • Træer optager CO2 og modvirker klimaforandringer
  • Træer modvirker jorderosion
  • Træer giver træ til huse, møbler og papir
  • Træer giver brænde og varme
  • Træ er en CO2-neutral energikilde
  ...og så er det ret sjovt at plante dem.
  Foto: Malene Bendix.