Landscape as playscape

Den norske forsker Ingunn Fjørtoft skriver om legelandskabets betydning for 5 - 7 årige børns udvikling af motorik, balance og koordination.
Bro bro brille. Udeskolebørn fra Gl. Rye skole. Foto: Martin Einfeldt.

The effects of natural environments on children’s play and motor development

Studiet undersøger, hvilken betydning leg i naturlige omgivelser har på børns motoriske udvikling. Et quasi-eksperimentelt studium blev udført på 5, 6 og 7-årige børn, hvor en eksperimentel gruppe af børn legede i naturlige omgivelser og en kontrolgruppe legede på en mere traditionel legeplads. Undersøgelsen viste, at de børn der havde et naturligt landskab at lege i, udviste en statistisk signifikant forbedring af deres motorik. Der var også signifikant forskel på de to børnegrupper i balance og koordination, til fordel for den eksperimentelle gruppe. Undersøgelsens resultater indikerer, at legelandskabet påvirker børns fysiske aktivitet, leg og motoriske udvikling.
 
Find Ingunn Fjørtofts undersøgelse af hvad leg i naturlige landskaber betyder for 5 - 7-åriges udvikling af motorik, balance og koordination.