Lutvann-undersøkelsen

Hvordan kan man arbejde i udeskolen - et norsk studie af udeskolens didaktik.
Udeskolelærer og elev fra Bjedstrup Skole. Foto: Henrik Bjerg.
En case-studie om uteskolens didaktik
 

Anmeldelse

Udeskole er blevet meget udbredt i Norge. Over hele landet findes skoleklasser der bruger lokalsamfundet og naturen som klasseværelse - og kalder det udeskole. Her præsenteres en stor undersøgelse af udeskolens didaktik på Lutvann-skolen i Oslo, der har arbejdet med udeskole på alle klassetrin siden 1995.
 

Forfatteren

Arne Nikolaisen Jordet er en af hovedtænkerne bag den norske udeskole. Han er forsker og underviser på Høgskolen i Hedmark og er ifærd med at gennemføre en større undersøgelse af udeskolens didaktik, dvs. en forskning i, hvordan udeskole faktisk gennemføres og organiseres i praksis - og hvilken virkning det har på børnenes udvikling til hele mennesker. I fem delrapporter og en slutrapport undersøger A. N. Jordet og hans studerende Lutvann-skolen. Det er der kommet nogle meget læseværdige og læsevenlige rapporter ud af, der ikke kan anbefales nok for den der gerne vil arbejde med udeskole.
 
Delrapport 1: Uteskole og læreren
Rapporten formidler lærernes syn på udeskole. Hvilken betydning har udeskolen for børnenes udvikling til hele mennesker og hvordan passer udeskole til de enkelte fag i skolen. Lærerne beskriver også hvordan de selv oplever udeskolen, hvilke kompetencer udeskole kræver, og hvordan udeskole påvirker forholdet til eleverne.
 
Delrapport 2: Uteskolens didaktikk
Rapporten handler om hvordan udeskole gennemføres i praksis. Hvad gør elever og lærere når de er ude (indhold) og hvordan organiserer og gennemfører lærerne undervisningen. Delrapport 2 formidler et hav af værdifulde erfaringer med og ideer til, hvordan man helt konkret kan arbejde med hvert af skolens fag i uderummet. Samtidig fremsætter rapporten en række spændende analyser af hvorfor udeskole fungerer.
 
Delrapport 3: Uteskole og klassemiljø
Rapporten viser hvordan uteskole skaber nye rammer for det sociale miljø og læringsmiljøet i en klasse. Den tager udgangspunkt i reelle undervisningssituationer, og ser på hvordan udeskolen påvirker relationerne mellem eleverne og elev-lærer relationen. 
 
Delrapport 4: Uteskole og lærerkompetanse
Rapporten belyser udeskole som en gren på det reformpædagogiske træ, som et forsøg på at drive undervisning efter progressive idealer og intensioner. Hvad sker i praksis?
 
Delrapport 5: Uteskole og eleven
Hvordan oplever eleverne udeskolen? Rapporten beskriver elevernes oplevelser og erfaringer med udeskole.
 
Slutrapport
Delrapporterne foreligger i 2003. Slutrapporten samler alle trådene fra delrapporterne - og vil præsentere Lutvanns udeskole i et helhedsperspektiv. Slutrapporten for Lutvann-undersøgelsen forventes at være færdig i foråret 2004.
 

Fakta om Lutvann-rapporten

Forfatter
Arne Nikolaisen Jordet
 
Forlag og udgivelsesår
Rapporterne er udkommet i 2002, 2003 og 2004. De udgives af Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning, Elverum, Norge og kan bestilles hos Arne Nikolajsen Jordet på e-mail: Arne.Nikolaisen@lue.hihm.no.
 
Antal sider
Forskelligt afhængigt af indhold - fra 46 til 200.
 
ISBN
Projektbeskrivelse - Teorigrundlag: ISBN: 82-7671-257-6
Delrapport 1: ISBN: 82-7671-251-7
Delrapport 2: ISBN: 82-7671-285-1
Delrapport 3: kendes ikke
Delrapport 4: kendes ikke
Delrapport 5: kendes ikke
Slutrapport: kendes ikke
 
Bestilling
Lutvannrapporterne kan bestilles hos Arne Nikolajsen Jordet, Høgskolen i Hedmark, på e-mail: Arne.Nikolaisen@lue.hihm.no