Udeskole i praksis

Find praksiserfaring.
Samling i udeskole på Odarslövs skola i Sverige. Foto: Malene Bendix.
Der er mange forskellige måder at gribe udeskole an på. I Danmark og i landene omkring os er der gjort en masse erfaringer, som er værdifuld ballast, hvis man vil arbejde med udeskole.
 
Vi har samlet nogle af disse erfaringer i en række artikler og dagbogsblade om udeskolens praksis. En del har generel relevans, mens andre er knyttet tæt til praktikeren.
 
Vi håber, at artiklerne kan inspirere dig i udviklingen af din egen praksis.
 
Du kan finde mere praksiserfaring på udeskolekortet - og en masse ideer til faglige udeundervisningsforløb og aktiviteter i Aktiviteter og Materialer.
 
Opsøg også den voksende bunke af litteratur på området (se Forskning).