Udeskole - mere end en skovtur i skoletiden

Find Peter Bentsens artiklel fra bladet Reflex 2-2008
Udeskolebørn fra Ølsted Sogneskole i solen.
Peter Bentsen er i færd med at skrive en ph.d. om udeskole og skolernes brug af grønne områder ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. I artiklen "Udeskole - mere end en skovtur i skoletiden" opsummerer han en del af den viden vi har om udeskole i Danmark på en lettilgængelig måde. Artiklen er først magasinet Reflex 2-2008, som udgives af VIA Center for Undervisningsmidler. Du kan finde artiklen som PDF.