Udeskole på Spurvelundskolen

Hæfte om samarbejde mellem SFO og skole i Odense Kommune.
Udeskolebørn fra Rødkildeskole åbner en trafikdræbt grævling med naturvejleder Stephan Springborg. Foto: Lasse Bak Sørensen.

Anmeldelse

Hæftet består af en række artikler, der i lettilgængeligt sprog beskriver baggrunden, hverdage og indholdet i udeskolen på Spurvelundsskolen i Odense Kommune.
 

Fakta om hæftet

Odense Kommune har i marts 2002 udgivet heftet "Udeskole på Spurvelundskolen". Et eksempel på samarbejde mellem sfo- og skoledel i Odense Kommune. Heftet kan købes ved henvendelse til Odense Kommune , Skoleafdelingen  Slotsgade 5  Postboks 749  5100 Odense eller ved henvendelse til skolekonsulent Alice Fabech  Tlf. 66148814 lokal 5121. Fax 66140445 .