Utomhuspædagogikkens egenart og muligheder

Set ud fra et lærerperspektiv.
Udeskolepiger fra Odarslövs skola i Sverige - i mælkebøttemark. Foto: Malene Bendix.

Et interventionsstudie blandt lærere i grundskolen af bl.a. Anders Szczepanski, CVU, Linköpings Universitet.
 

Sammenfatning

I artiklen fremføres argumenter for at forlægge en større del af skolens undervisning i udendørsmiljøet. Elevernes motivation skulle herigennem kunne forøges og udendørsmiljøet har i tidligere forskning vist sig at have positive effekter på velbefindende såvel som helse.
 
I et interventionsstudie blandt lærere i grundskolen skulle lærerne i forsøgsgruppen prøve udendørspædagogik under vejledning. Under de interviews der blev lavet efter interventionen viste lærerne sig at have temmelig klare, om end varierende, opfattelser af udendørspædagogikkens egenart/særkende.
 
Ved målinger af sindsstemning hos lærerne i interventionsgruppen såvel som i en referencegruppe, viste sindsstemningen sig at være faldet til et mindre positivt niveau i løbet af det år som var gået mellem målingerne. Den var dog faldet mindre blandt lærerne i interventionsgruppen.
 
Artiklen er skrevet i marts 2006 og publiceres i Vetenskaplig Nordisk Didaktisk Tidskrift i marts 2007.