Snit en svamp

Sådan snitter du en svamp af træ.
Træsvampe i deres naturlige element

Lidt om at snitte svampe

Her får du en anvisning på hvordan du kan snitte små træsvampe. Du kan bruge dem til pynt og julegaver og spillebrikker og mange andre ting. Men først lige lidt om de rigtige svampe:

Hvad er en svamp
Svampe kan have mange forskellige former og farver. Når vi tænker på svampe, så tænker de fleste på efterårets champignoner, rørhatte og kantareller.

Den svamp vi ser, er kun en del af svampen - nemlig svampens frugt. Det meste af en svamp består af et fint net af tråde (myceliet). Trådene væver sig ud og ind igennem jorden, gennem døde plantedele og også gennem døde dyr på jorden. Svampen lever nemlig af næring den kan optage fra jorden og fra de døde plante og dyrerester. På den måde hjælper svampene med til at planter og dyr bliver nedbrudt i naturen. Svampen kan ikke lave fotosyntese som de grønne planter. Svampens tråde (myceliet) findes hele året mens frugterne (svampene) normalt kun dannes på bestemte tider af året.

Du kan evt. gå på jagt i skoven efter forskellige svampe, og bruge dem som modeller for de svampe du skal snitte.

Sådan gør du

border=0

  1. Du snitter først hatten. Spidsen af grenen rundes og hattens form snittes. Derefter markerer du med blyant eller kniven hvor på grenen hatten skal slutte.
     
  2. Nu skal stokke snittes. Snit nedefra og op mod hatten. Stokken skal være smallest ved hatten og bredest for neden. Samtidig snittes hatten lige på undersiden (overgangen fra hat til stok).
     
  3. Når svampen har den endelige facon saves grenen over.

Du kan evt. slibe med sandpapir - det er lettest at gøre inden du saver grenen af.

Slut evt. af med linolie. (Husk ikke at lade kluden med linolie ligge et tilfældigt sted – den kan selvantænde og starte en brand).

Alle kan bruge ideen her - børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan du bruge ideen i skolen, men du må selv tænke den ind i dit fag.