Helt ude i skoven - Lemvig tager hånd om fokusbørn

En brugsbog om tidlig indsats for udsatte børn i almindelige dagtilbud som inddrager naturen.
Helt ude i skoven - Lemvig tager hånd om fokusbørn. Omslaget af bogen.

Anmeldelse

I Lemvig blev udviklingen af en tidlig indsats for udsatte børn i almindelige dagtilbud integreret med en målrettet brug af naturen i det pædagogiske arbejde. Samtidig blev en omfattende uddannelsesindsats af personalet kombineret med lokal udvikling i de enkelte dagtilbud.
 
Helt ude i skoven er en brugsbog for praktikere. Bogens indhold formidles i form af idéer og eksempler, den gode metode og den gode historie. Bogen kan derfor bredt anvendes blandt bl.a. personale i dagtiilbud for børn i førskolealderen, foruden ledere, administratorer, konsulenter, evaluatorer og udviklingsmedarbejdere.
 
Bogen kan tillige anvendes på grunduddannelsen, hvor den tilbyder et praktisk perspektiv på begreber som inklusion og pædagogisk udviklingsarbejde.
 

Bestilles hos:

ViaSysteme, www.viasystime.dk