UDESKOLE - Undervisning udenfor klasseværelset

To udeskolelærere har skrevet en håndbog med 25 forløb til ni fag i fem typiske nærmiljøer: byen, grøftekanten, kirkegården, søen og skolegården.
Forside af UDESKOLE - undervisning udenfor klasseværelset.
Fra bogens bagside
Denne bog gør det nemt at tage undervisningen ud i nærmiljøet og gennemføre udeskole. Bogen indeholder 25 fagopdelte forløb, forslag til tværfaglige forløb og kopiark. Alle forløb introduceres grundigt og er tilpasset Forenklede Fælles Mål.

Udeskole handler om at aktivere alle skolefag i en integreret undervisning, hvor læring i og uden for klasseværelset spiller tæt sammen. Eleverne lærer om nærmiljøet i nærmiljøet, om naturen i naturen og om samfundet i samfundet.

De fem valgte undervisningsmiljøer er repræsentative for de fleste egne af Danmark og indeholder forløb til følgende fag:

BYEN
Dansk, historie, håndværk og design, idræt, matematik

GRØFTEKANTEN
Billedkunst, dansk, historie, håndværk og design, natur/teknologi

KIRKEGÅRDEN
Billedkunst, dansk, historie, kristendomskundskab, matematik

SØEN
Billedkunst, dansk, engelsk, idræt, natur/teknologi

SKOLEGÅRDEN
Dansk, engelsk, idræt, matematik, natur/teknologi

Bogens forfattere er lærere og har begge over ti års erfaring i at praktisere udeskoleundervisning.