Myreliv

Gennem fortællinger og lege får eleverne forståelse for myrens opbygning, forvandling og livsbetingelser. Eleverne får mulighed for indlevelse i skovmyrens sociale liv og samfund.
Udeskolebørn undersøger myrernes forunderlige verden. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

  I kan lave en aftale med en naturvejleder, som kan være behjælpelige med at finde egnede områder. Spørg evt. en naturvejleder om at tage med første gang. Find en vejleder ved at kontakte Nationalpark Thy, f.eks. via nationalparkthy.dk.

  Hvis du vil være sikker på at finde myretuer på lokaliteten, så kan det være en god ide at tjekke det i forvejen. Der er mulighed for at finde myretuer i området på de valgte besøgssteder.

  Opgaven

  Forløbet ”Myreliv” handler om fortællinger og lege, der giver indsigt og forståelse for myrens opbygning, forvandling og livsbetingelser. Eleverne får mulighed for indlevelse i skovmyrens sociale liv og samfund, dvs. hvor både arbejdere, dronninger og hanner hjælper hinanden. 

  Sådan gør du

  1. Forberedelse: elevernes forvandling til en myre

  Forberedelsen kan foregå i klassen eller ude ved lokaliteten. 

  Introducer forløbet
  Snak med eleverne om læringsmål.

  Eleverne skal forvandles til en myre ved, at de har følehorn på hovedet, får malet små myrer på kinderne og udfører legene i bare fødder, så de mærker skovbunden.

  Fortællingerne handler om en myretue med én dronning. Derfor er det fint, hvis alle elever som udgangspunkt er arbejdere, og at der laves et ekstra sæt følehorn til dronningemyren.

  I et myresamfund er de fleste myrer arbejdere, og i nogle myretuer er der få hanner og én dronning som fx hos de store skovmyrer. Hannerne lever kun i nogle få uger. I andre myretuer kan der være 50-100 dronninger, som fx hos de små røde skovmyrer.

  Arbejdermyren
  Myrernes antenner eller følehorn kan laves af et bånd af bølgepap på ca. 5 cm i bredden rundt om hovedet, hvor der klipses sugerør i som antenner. Myrens antenner har et lille knæk, så knækket på sugerøret skal være øverst på båndet. Yderst på sugerørene kan der sættes vandballoner (uden indhold) fast med tape.

  Dronningemyren
  Lav et bånd af karton med antenner, som kan justeres med papirclips. Brug to ens farvede sugerør markeret vandballoner, så de skiller sig ud på farven fra arbejdermyrernes følehorn.

  2. Gennemførelse:

  Fortællinger om myreliv
  Find et sted i naturen/Nationalpark Thy, hvor I hører fortællinger om myrer, brug arbejdsark: ”Myreliv”. Lad eleverne ligge i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden med deres følehorn på, med myrer tegnet på kinden og bare fødder.

  Tag på myresafari og opdag myrerne i Nationalpark Thy
  Lad eleverne få jord under neglene og opdage myrerne i Nationalpark Thy. Inddel eleverne i mindre grupper og lad dem finde myrer, myretuer og myrebo i naturen. Forsøg dernæst at artsbestemme myrerne.

  Iagttag myrerne og deres adfærd. Skovmyrerne går til angreb, mens en Herkulesmyre vil stikke af. Hent forslag til fortællinger og aktiviteter om ”Den røde skovmyre”.

  Husk at være god mod myrebo og tuer. Det er imponerende bygningsværker, som er levested for mange insekter. Insekter, der er et vigtigt led i fødekæden og derfor fødekilde for mange dyr. Husk altid at respektere dyrene og deres levesteder.

  Supplerende læringsaktiviteter om myren
  Smag en myre
  Hvis eleverne har mod på det, så bid en myre over i munden. En myre smager af citronsyre, og der sker ikke noget ved at spise en myre. Det er en sjov og sikkert grænseoverskridende oplevelse for eleverne. Bagkroppen smager bedst.

  Insektsyn
  Gennem naturstyrelsen kan der lånes insektbriller, så eleverne oplever, hvordan synet på insekter er. Eleverne skal være forsigtige, når de går rundt, da jordbunden kan være svær at se for ujævnheder og kviste.

  Forslag til aktivitet: Lad eleverne stå i en rundkreds. Enkelte elever starter med at have briller på og skal finde en klassekammerat fx med en blå bluse. Når personen er fundet får den anden person briller på.

  3. Afrunding og evaluering på klassen

  Det er vigtigt, at forløbet afrundes med en refleksion over det lærte, så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet sig.

  • Evaluer og snak om læringsmålene. Har vi nået læringsmålene?
  • Brug evt. cooperative learning-strukturen og arbejdsark: ”Tænk-par-del” som afrunding på forløbet om ”Myreliv”.

  Supplerende opgaver

  Det kan anbefales at denne aktivitet bruges som en del af en række andre aktiviteter, så det bliver en hel dag i Nationalpark Thy. Se f.eks. undervisningsforløbene:

  • Smådyr i skovbunden
  • Bioblitz bestemmelse af arter
  • Spil med arter i Nationalpark Thy

  Eleverne kan:

  • forstå og udtrykke sprog, stemninger, billeder og fortællinger.
  • skabe fælles fortælling sammen med andre.
  • forstå og improvisere med kropssprog og stemmen, samt deltage i rollelege og rollespil.
  • forklare myrens samspil i naturen.

  Eleverne har viden om:

  • stemninger, billeder, sprog i en fortælling.
  • myresamfund, dvs. om myrer livsbetingelser og leveforhold.
  • navne og enkel klassifikation af dyr.

  Kommunikation - brug den tilegnede viden til at:

  • perspektivere natur til omverdenen og nationalpark Thy.
  • argumentere og kommunikere om enkle forhold inden for natur.