Træindustri

Hvad bliver træet til når det er fældet? Hvem arbejder med det – og hvor mange?
Store træstammer

Vejkryds
Hvad bliver træet til når det er fældet? Hvem arbejder med det – og hvor mange?

Danmark ligger midt i Europas vejkryds for køb og salg af træ. Sverige og Finland er nogle af verdens største producenter af træ og ikke mindst papir. Danskerne og vore sydlige naboer er nogle af verdens største forbrugere af træ og papir.

Hvor meget træ producerer vi
Der bliver fældet omkring 2 millioner m3 træ om året i Danmark.

  • 1/3 af denne hugst er løvtræ. Det bliver især brugt til møbler, finér, gulve, redskaber, plader, ispinde, papir og brændsel.
  • 2/3 af hugsten er nåletræ. Det bliver især brugt til tømmer, andre byggeartikler, spånplader, paller, emballage, papir og brændsel.

Forbrug og import
Danskernes forbrug af træprodukter svarer til en hugst på 7 millioner kubikmeter træ om året. Derfor importerer vi mange træprodukter for at dække vores behov. Vi importerer især papir og trælast til byggeriet - og især fra Sverige og Finland. Importen fra Østeuropa er stigende.

Dansk eksport
Men Danmark eksporterer også træ. Nåletræ til papir sælges til de nordiske papirindustrier. Og løvtræ i form af møbler og gulve sælges i Europa, Nordamerika og Østasien.

Danske savværker og træindustrier
Vi har i alt omkring 2000 træindustrivirksomheder. Halvdelen er møbelindustrier. En tiendedel er almindelige savværker. Resten er virksomheder der fremstiller gulve, plader, emballage, bygningsartikler og andre træprodukter.

Beskæftigelse
Træindustrien i Danmark - det vil sige virksomheder med mere end seks ansatte - beskæftiger godt 25.000 mennesker. Hertil kommer yderligere godt 10.000 ansat i mindre trævirksomheder. Endelig er knap 10.000 ansat i den danske genbrugspapirindustri. Vi har ingen fabrikker der producerer papir af frisk træ som i resten af Norden. Danmarks produktion af træ er for lille til at dække sådan en fabriks behov.

Udvikling
For at fremme anvendelsen af træ som råstof, giver vi i Danmark tilskud til at udvikle nye træprodukter og produktionsmetoder.