Quiz13

En lille quiz hvor man får testet ens baggrundsiden om Nationalpark Mols Bjerge.
Kort over Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Udskriv Quiz skemaet eller send det rundt til elevernes iPads.

Opgaven

Find de rigtige svar på 13 store og små spørgsmål om Nationalpark Mols Bjerge.

Sådan gør du

Lad eleverne arbejde enkeltvis eller i to og to om at svare på spørgsmålene.

Gennemgå derefter svarene og uddel evt. en præmie

Facitliste

1: Hvad er nationalparkens motto?
X  Til gavn for naturen og glæde for mennesker
□  Kun til glæde for turisterne
□  Kun til gavn for gnavne mennesker


2: Hvor stor er Nationalparken?

□  120.000 km2

□  70 km2

X  180 km2 (inkl. ca. 30 km2 havområder http://www.nationalparkmolsbjerge.dk)


3: Hvor meget skov er der i nationalparken?
□  Der er 10 % skov i nationalparken
X   Skovene fylder 1/3 af nationalparken
(estimeres ud fra baggrundskortet)
□  Skovene fylder hele Nationalparken


4: Hvilket træ finder du ikke i Nationalparken?
□  Bøg
□  Birk
X   Eukalyptus  (Australsk træ der ikke findes fritvoksende i Danmark)


5: Hvilken plante ser man ofte i de åbne og tørre dele af Mols Bjerge?
X  Enebær
□  Bøg (Kræver rimelig næringsrig jord)
□  Rødel (gror i våde sumpede områder)


6: Hvor holder Nationalpark Mols Bjerges sekretariat til?

□  Ebeltoft Færgehavn

X   Jagtslottet på Kalø Gods http://www.nationalparkmolsbjerge.dk

□  Tirstrup lufthavn 
 

7: Hvor mange havområder er der i Nationalparken?

X   5 (tæl på kortet)

□  16

□  0


8: Hvilken købstad er med i Nationalparken?
X   Ebeltoft  http://webkort.syddjurs.dk/?profile=lrmed
□  Knebel
□  Rønde


9: Hvad kan Nationalparkens APP vise dig?

□  Hvor det nærmeste ishus ligger

□  Hvornår der er offentlige guidede ture (den er off-line så der vises ikke aktuelle begivenheder)

X  Om du står på et privat eller offentligt areal

(Lad eventuelt eleverne downloade appen på deres iPad og kik under info.  Diskuter hvorfor denne information er relevant og om man kan finde informationerne ude i naturen.)
 

10: Ejer nationalparken noget jord?

□  Nationalparken ejer det meste af Mols Bjerge

□  Nationalparken opkøber systematisk jorden inden for nationalparkgrænsen

X   Nationalparken ejer ikke noget jord (nationalparken må gerne opkøbe jord, men hvis de gør det overgår ejerskabet automatisk til Naturstyrelsen)
 

11: Hvad skal Nationalparken?

X   Bevare, styrke og udvikle lokalområdet

(se formålsparagraffen)

□  Tilplante området med ædelgran

□  Indhegne området 

 

12: Kan man søge Nationalparken om penge

□  Nej, nationalparken bruger pengene selv

X   Ja, til projekter inden for Nationalparkens formål

□  Nationalparken har ingen tilgængelige midler 

 

13: Hvor mange nationalparker er der i Danmark?

□  12

□  9

X   4 Se www.danmarksnationalparker.dk

  • Eleverne kan søge informationer på forskellige internetadresser, samt at læse kort. 
  • Eleverne kan skifte mellem fragmentlæsning og fokuslæsning ved læsning af hjemmesider.