På symboljagt ved Lodbjerg Fyr

Tag klassen med på symboljagt på Penbjergruten ved Lodbjerg Fyr. Undersøg kort og kortsymboler på den 5 km lange vandretur.
Kort over Penbjergruten ved Lodbjerg Fyr.

Forberedelse

Print dokumentet med kort og arbejdsopgaver (a287_Kortsymboler) til hver gruppe / elev

Opgaven

Eleverne skal ud på Penbjergruten, som er én af vandreruterne ved Lodbjerg Fyr. På kortet er der markeret forskellige kortsymboler, som de skal afkode. De skal forsøge at finde den korrekte beskrivelse til symbolet, baseret på det de ser i landskabet. På denne måde får de en forståelse for simple kortsymboler på en aktiv måde. Opgaven kan løses individuelt eller i grupper af 2-3 elever.

Vandreruten er ca. 5 km og markeret med blå pile. Den går hovedsagligt på klitheden nord for Lodbjerg Fyr og er skiltet hele vejen fra fyret og tilbage igen.

Sådan gør du

Når I ankommer til Lodbjerg Fyr kan I bruge Hønsehuset som base. I Hønsehuset er det muligt at spise madpakker i tørvejr og i læ. Hvis det er koldt, kan I tænde op i brændeovnen.

Tal med eleverne om ruten og om, hvordan den er skiltet, så de kan finde vej. Fordel eleverne i grupper af 2-3 personer og udlevér kortet/arbejdsark med de forskellige markeringer omkring kortsymbolerne. Fortæl dem også om, hvordan de skal anvende arbejdsarket.

Efter eleverne er kommet tilbage fra turen kan I sammenligne de forskellige svar, og lære de korrekte formuleringer til symbolerne.

Forløbet kan også bruges i idræt som et motionsløb med indlagte opgaver.

Natur/teknik efter 4. klasse:

  • Eleven kan på enkle kort forklare signaturers betydning.
  • Eleven har viden om signaturer på kort.
  • Idræt efter 6. klassetrin
  • Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter.