Bronzealder - Gravhøje nord for Lodbjerg Fyr

Eleverne får viden om bronzealder og gravskikke ved at besøge området ved Lodbjerg Fyr, hvor de oplever gravhøje, som de senere skal formidle til andre skoleelever.
Bronzealderhøje nord for Lodbjerg Fyr. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

Læs Faktaark: ”Bronzealder ved Lodbjerg Fyr”
Download Nationalpark Thy app’en på elevernes telefoner, som skal være opladet ved ankomst.

Opgaven

Eleverne skal ud i terrænet nord for Lodbjerg Fyr og finde to grupper af gravhøje langs Penbjergruten. Vandreruten og gravhøjene ”Gravhøje i klitten” er afmærket på kortet i Nationalpark Thy app’en. Når gravhøjene er lokaliseret skal eleverne tage en selfie med højene i baggrunden. Formålet er, at eleverne oplever eksempler på gravhøje som de har læst om i faktaarket ”Bronzealder ved Lodbjerg Fyr”.

Eleverne bruger deres viden til at lokalisere gravhøje i landskabet. Det giver en særlig fornemmelse af historien, når man står ved et synligt monument, som har været der i over 3000 år.

Sådan gør du

Hjemme på skolen
Eleverne installerer Nationalpark Thy app’en på deres telefoner og finder Penbjergruten som de skal ud på. Eleverne instrueres i hvordan de løser opgaven.

Forberedelsesopgave
Eleverne skal søge viden om fortidsminder, nærmere bestemt gravhøje, i Slots- og Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder. Eleverne lærer at søge oplysninger. Databasen baserer sig på dataindsamling, som har foregået siden 1800-tallet og nu er digitalt tilgængelig for offentligheden. Eleverne får via kortmaterialet desuden en grafisk fremstilling af, hvor mange gravhøje og overpløjede høje, der findes i Thy. Ved at centrere opgaven om elevernes bopæl, får de en fornemmelse af at bo midt i et meget gammelt kulturlandskab. Tanken: “Jeg og min familie er ikke de første mennesker på dette sted” plantes i eleverne.

 1. Tal med eleverne om læringsmål for opgaven. Det er vigtigt, de forstår, at databasen er udtryk for en mangeårig tradition for opsyn med og registrering af Danmarks fortidsminder og at oplysningerne er frit tilgængelige for alle.
   
 2. Eleverne læser Faktaark: ”Bronzealder ved Lodbjerg Fyr”, hvor de bliver introduceret til gravhøjenes værdi som kilde til dele af bronzealderens materielle kultur. Her kan man også komme ind på, hvorfor det er vigtigt fortsat at bevare gravhøjene: De rummer viden om fortiden; de er vores fælles kulturarv, som vi skal passe på så fremtidige generationer også kan lære dem at kende; de har ligget der i flere tusinde år - tænk hvis vi i vores tid var skyld i, at de forsvandt!
   
 3. Gå ind på hjemmesiden www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/. Fungerer bedst i browseren Mozilla Firefox. I “Søg på kort” kan du zoome ind på det område du bor i. De røde prikker er gravhøje eller andre fredede fortidsminder. Tæl hvor mange fortidsminder der er i nærheden af dit hus. Klik på prikkerne for at få oplysninger om lokaliteten og se billeder. Noter, hvornår den ældste optegnelse af hver gravhøj du vælger, er lavet.
   
 4. Alt efter, hvor lang tid I vil bruge på opgaven kan I vælge, om resultaterne skal fremlægges mundtligt, eller om eleverne f.eks. skal tegne fortidsminder ind som prikker på et kort over deres lokalområde.

Ude i Nationalparken
I klitterne nord for Lodbjerg Fyr ligger to grupper af gravhøje. De kan være svære at se, fordi de er føget til med sand og ligner klitterne. I kan kende dem på, at der vokser mere lyng på gravhøjene end der gør på klitterne rundt om. Brug Nationalpark Thy app’en til at følge Penbjergruten. I begyndelsen af ruten deler stien sig og eleverne kan deles i to grupper. Den ene gruppe går mod vest og den anden tager stien mod øst. Kortet sidst i faktaarket viser gravhøjenes placering.

Opgave 1: Tag en selfie med gravhøjene i baggrunden. Det kan gøres fra stien. Hvis I ikke kan være på billedet alle sammen, så tag flere billeder. Alle skal være med på et foto. Vend derefter om og gå ad stiens andet spor ud til den anden højgruppe. Tag også her en selfie med gravhøjene i baggrunden.

Opgave 2: Ved en af højgrupperne skal eleverne lave en kort film med mobilen. Læs om punktet på Nationalpark Thy app’en. Vælg én fra jeres hold, der skal være “reporter” og optag en lille “nyhedshistorie” om højene, hvor I fortæller det, I kan huske fra teksten i app’en og fra faktaarket.

Hjemme på skolen
Turen til Lodbjerg afsluttes med en formidlingsopgave, hvor eleverne skal bearbejde deres viden og de indtryk, de har fået på turen til Lodbjerg Fyr ved at formidle, hvad de selv synes har været det mest spændende. Gennem overvejelser om indhold, formidlingsmetode og målgruppe når eleverne frem til et produkt, der viser, hvad de synes var mest spændende og gerne vil fortælle andre om. 

Tal med eleverne om hvad der kan være den gode historie, hvordan det kan være forskelligt at formidle til små og store børn og valg af formidlingsmetode.

Eleverne inddeles i grupper af tre og opgaven præsenteres: Hvordan bliver det spændende at lære om bronzealderen? Tag udgangspunkt i det du har læst og set om gravskik i bronzealderen. Hvilke elementer vil du fremhæve? Et enkelt fund, analyser af metallet i sværdene eller noget helt tredje?

Hvordan vil du give din viden videre til de andre i klassen? Vil du f.eks. lave en quiz, en planche, et skuespil, en film, en dans eller noget helt andet? Og ville du gøre noget anderledes, hvis du skulle fortælle for børn i børnehaven? Gå sammen i grupper af tre og fremstil et produkt, der formidler det, I synes, er mest spændende ved bronzealderens gravskik. Bagefter skal I begrunde jeres valg.

Læringsmål - eleven kan:

 • Samarbejde i grupper om et historisk tema
 • Genkende gravhøje i landskabet og har viden om højens tilblivelse
 • Eleven har kendskab til gravskik i bronzealderen
 • Eleven har kendskab til gravhøjes kildeværdi i forhold til bronzealderens gravskik og samfund
 • Formidle sin erhvervede viden om gravskik i bronzealderen