Ledeblokke – stens vandring og Google Earth

Hvor kommer ledeblokkene fra? Vis ruten på Google Earth.
Find ledeblokke i nationalparken. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

  • Hav kendskab til Google Earth
  • Hav kendskab til sten – fx hæftet ”Sten på stranden”, Natur og Museum, 38. årg.nr. 4, 1999
  • Find egnet strand/kyststrækning

Opgaven

Stens vandring med isen.

Eleverne finder sten og ”bestemmer”/identificerer dem.

I Google Earth zoomes ind på et kort over Skandinavien og Østersølandende. Fra stenens oprindelsessted indsættes en linje til den GPS-lokation stenen er fundet i Danmark (fx Bogense strand).

Sådan gør du

  • Arbejd på skolen med stens dannelse og forskellighed/hvordan sten ser ud
  • Arbejd på skolen i Google Earth og marker de forskellige stens oprindelsessted
  • Find en egnet stenstrand fx Bogens Strand, Dråby/Boeslum Strand, strandene omkring Ahl eller strandene ved Helgenæs. Tag eleverne med til stranden og saml sten
  • Sorter stenene i de forskellige typer.
  • Tag billeder af stenene.
  • Lav evt. en stenbanko, så det sikres at eleverne har fundet og set de vigtigste sten.
  • Eleverne vælger i gruppe en type sten fx porfyr og laver en optageles i iMovie. Hen over billederne/videoen beskriver de stenen, særlige kendetegn og oprindelsessted.

Kan suppleres med opgaver